Petolintujen pesintä sujui kaksijakoisesti: Maakotkan tulos yksi seurantahistorian parhaista, osa muuttohaukoista ei edes aloittanut pesintää

Tuoreessa lajien uhanalaisuusarvioinnissa vain merikotkakanta on maassamme arvioitu elinvoimaiseksi.

Petolintujen pesintätulokset ovat tänä vuonna olleet kaksijakoisia

Siinä missä maakotkan pesintätulos oli yksi koko seurantahistorian parhaista, osa muuttohaukoista jätti kokonaan pesinnän väliin.

Maakotkan pesintätuloksen onnistumiseen vaikutti Metsähallituksen mukaan erityisesti hyvä ravintotilanne, jonka taustalla ovat runsastuneet kanalintukannat sekä jänisten runsaus.

Myös tunturihaukkojen pesintä onnistui

Metsähallituksen koosteessa korostetaan, että, yhden vuoden tuloksesta ei ole vielä syytä suuremmin iloita. Tunturihaukkoja on maassamme todella vähän, ja laji on äärimmäisen uhanalainen.

Pienikin muutos ympäristötekijöissä saattaa romahduttaa niiden määrän.

Pohjois-Suomessa entisten Lapin ja Oulun läänien alueella merikotkien pesintätulos oli keskinkertainen, mutta tarkastettujen alueiden välillä oli suurta vaihtelua.

Pohjoisimmassa Lapissa merikotkat onnistuivat kehnosti, mutta Kainuussa ja Kuusamossa erittäin hyvin.

Muuttohaukan pesintävuosi oli sen sijaan huono

Pesinnän alkuun sattuneet kurjat kelit aiheuttivat aloitettujen pesintöjen keskeytymisiä, arvioidaan Metsähallituksesta.

Huomionarvoista on myös se, että joissain tapauksissa pesintää ei aloitettu lainkaan.

Metsähallituksen Luontopalvelut kävi yhdessä vapaaehtoisten kanssa pesintätarkastuksissaan läpi lähes 1 000 maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan reviiriä.

Tuoreessa lajien uhanalaisuusarvioinnissa vain merikotkakanta on maassamme arvioitu elinvoimaiseksi, maakotka ja muuttohaukka vaarantuneiksi.

Surkein tilanne on äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellulla tunturihaukalla.

Lähde: Petolintujen pesintä sujui kaksijakoisesti: Maakotkan tulos yksi seurantahistorian parhaista, osa muuttohaukoista ei edes aloittanut – Erä – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.