Luolakoirien metsästyskoe (LUME)

Luolakoirien metsästyskoe on kehitetty antamaan tietoa koirien käyttöominaisuuksista todellisessa metsästystilanteessa jalostustyön suunnittelua varten.

Kokeen kehittivät alun perin aktiivisesti metsästystä harrastavat kettuterrieriharrastajat.

Kokeen nimi oli aluksi Kettuterriereiden metsästyskoe.

hyödyllisyyden havaitsivat toisetkin rotujärjestöt ja näin siitä muodostui kaikkien luolakoirien yhteinen koemuoto, joka nykyisin antaa mahdollisuuden saavuttaa tietyin edellytyksin metsästysvalion arvon KVA-M.

Kokeen järjestäminen on melko yksinkertaista

Koiran ohjaaja sopii kokeen ajankohdasta pätevöidyn ylituomarin kanssa.

Koe voidaan järjestää elokuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, niin että pienpedoillekin turvataan pesimisrauha.

Kokeeseen osallistuvan koiran tulee kuulua Kennelliiton hyväksymään luolakoirarotuun. Koiran tulee olla rekisteröity, tunnistusmerkitty ja rokotettu. Sen tulee olla myös vähintään 15 kuukautta vanha.

Ensimmäisellä kerralla koira voi osallistua kokeeseen ilman ns. näyttelypalkintoa, mutta toisella kerralla näyttelytulos vaaditaan.

Koepaikaksi tarvitaan mieluiten riittävän laaja maapesä ja usein vielä muutama varapaikka, joihin tulee olla metsästysoikeus tai ainakin lupa.

Tuomarin harkinnan mukaan saattaa jokin muukin paikka, esimerkiksi rakennuksen alusta tulla kyseeseen. Mukaan otetaan pari innokasta lapiomiestä mahdolliseen kaivamiseen koiran ohjaajan lisäksi.

Koepäivänä ylituomari tarkkailee koiraa koko käytettävissä olevan ajan ja arvioi sen kaiken puoleisen käyttäytymisen ja ohjattavuuden.

Kokeessa koira lasketaan ohjaajansa vastuulla luolastoon mielellään luolatutkalähettimellä varustettuna tekemään ensin ns. hakutyötä ja, jos riista luolastosta löytyy, niin myös riistatyötä.

Koiran ohjaaminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä niin, että koiralle tehtäisiin oikeutta.

Riistaksi tässä kokeessa kelpaavat supikoira, kettu ja mäyrä. Tuomari arvostelee sääntöjen määräämät asiat koiran työstä neliportaiselle arvosteluasteikolle.

Riistatyö kestää pääsääntöisesti vähintään 90 minuuttia, joskus paljonkin enemmän. Koiran tulee tehdä hyvää painostustyötä niin kauan kunnes riista saadaan talteen.

Koiran osoittaessa erinomaista tai hyvää hakutyötä, metsästysintoa, tehokkuutta ja kestävyyttä, se saavuttaa hyväksytyn tuloksen kokeessa. Kahdelta eri tuomarilta saatu hyväksytty tulos oikeuttaa hakemaan Metsästysvalion arvoa pienin rotukohtaisin eroin.

Koiralle koetapahtuma on vaativa

Se vaatii koiralta hyvää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, sekä riittävää kokemusta luolatyöstä.

Ilman riittävää kokemusta luolametsästyksestä saavutetaan harvoin hyväksyttyä tulosta kokeessa.

Kokeen ollessa oikea metsästystilanne on myös sääolosuhteet otettava huomioon. Myös koiran ohjaajalta vaaditaan hyvää toimeliaisuutta järjestää osaltaan onnistunut koe ja tehdä oikeutta koiralleen.

Arvosteleva tuomari perii yleensä kulukorvauksen ja pienen palkkion arvostelutyöstään.

Lähde: Luolakoirien metsästyskoe (LUME) – Suomen Kettuterrierit ry

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.