Villisikanäytteet – metsästetyistä ja kuolleena löydetyistä villisioista | Evira

Evira pyytää metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ja ilmoittamaan kuolleena löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista.

Kaikki lähetetyt näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton, klassisen sikaruton ja Aujeszkyn taudin varalta.

Kuolleina löytyvät villisiat

Afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin on erittäin tärkeää saada itsestään kuolleita ja sairaalta vaikuttaneita villisikoja. Myös pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia ASF-viruksen varalta, sillä virus säilyy raadoissa pitkään.

Kuolleena löydetystä tai sairaasta villisiasta tulee ilmoittaa viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille ja mahdollisen patologisen tutkimuksen varalta Eviran Helsingin toimipaikkaan (erikoistutkija Taina Laine p. 050 373 6614, taina.laine@evira.fi) tai erikoistutkija Teija Kokkonen p. 040 5250822, teija.kokkonen@evira.fi).

Palkkio

Evira maksaa metsästäjille  tai metsästyseuroille palkkiona 40 euroa / yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet.

Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta.

Tällöin trikiinituloksen saa kahden viikon kuluessa. Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60 euroa, kohtunäytteen on oltava mukana näytelähetyksessä.

Kuolleena löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa palkkiona 100 euroa / villisika.

Suomen sikayrittäjät ry:n maksama toiminta-avustus

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa 1.4.2017 alkaen metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista.

Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 90 euroa ja tuki maksetaan Eviraan lähetetyn ASF-tutkimusnäytteen perusteella Eviran jo nyt maksaman näytepalkkion lisäksi.

Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein.

Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran Y-tunnus ja tilitiedot osoitteeseen: ari.berg@ariberg.fi.

MMM:n tiedote: Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista

Lähetelomakkeeseen on lisätty kohta, jossa metsästäjä tai metsästysseura hyväksyy, että kopio tutkimustodistuksesta lähetetään Suomen sikayrittäjät ry:lle. Tutkimustodistuksen perusteella Suomen sikayrittäjät maksaa metsästysseuralle 90 €/kaadettu villisika.

Myös niistä ASF – näytelähetyksistä, jotka on lähetetty vanhoilla lähetteillä ja lähetteeseen on merkitty tieto metsästysseurasta ja Suomen sikayrittäjien seuratuesta, lähetetään tutkimustodistus Suomen sikayrittäjille ja maksetaan seuratuki.

Niistä näytelähetyksistä, joiden lähetteissä ei ole suostumusta tutkimustodistuksen lähettämiseen tai mainintaa seuratuesta, ei lähetetä tutkimustodistusta Suomen sikayrittäjille.

Metsästysseurat voivat kuitenkin hakea seuratukea lähettämällä kopion metsästäjälle tai metsästysseuralle lähetetystä tutkimustodistuksesta Suomen sikayrittäjille.

Brusellabakteeri

Luonnonvaraisissa villisioissa voi esiintyä brusellabakteeria, joka voi tarttua villisiasta ihmiseen. Perusterveille ihmisille tartuntariski oireettomasta villisiasta on hyvin vähäinen.

Noudata suolistamisen ja nylkemisen yhteydessä hyvää hygieniaa, käytä kertakäyttöhansikkaita ja pese kädet lopuksi hyvin.

Raakoja ruhonosia ja elimiä ei suositella annettavaksi koirille.

Brusellabakteeri tuhoutuu lihasta, joka kypsennetään täysin kypsäksi.

Näytteet virustutkimuksiin

Näytteeksi lähetetään villisian munuainen, perna ja verta, sekä emakoilta 5 – 10 cm pala kohdunsarvea ja karjuilta kivekset.

Munuaiset sijaitsevat ruhon keskiosassa vatsaontelon selkäpuolella, molemmin puolin selkärankaa.

Toinen munuainen riittää näytteeksi.

Perna on pitkänomainen, melko litteä, väriltään tummanpunainen elin, joka on kiinnittynyt mahalaukun kylkeen ruhon vasemmalla puolella. Kohtu on kooltaan vaihteleva Y:n muotoinen elin, jonka runko-osa on peräsuolen ja virtsarakon välissä.

Runko-osasta haarautuvat oikea ja vasen kohdunsarvi. Naaraan koko, ikä sekä mahdolliset tiineydet vaikuttavat kohdun kokoon. Verinäytteeseen ei oteta hyytymiä, muita kudospaloja tai roskia.

Näytteet trikiinitutkimuksiin

Näytteeksi otetaan lihasnäyte villisian etujalan lihaksista, kielestä ja/tai palleasta. Jotta laboratoriolla olisi riittävästi näytemateriaalia myös mahdollisia varmistustutkimuksia varten, toivotaan noin 50 g lihasnäytteitä.

Vähimmäiskoko näytteelle on 10 g lihasta.

Lihasnäyte otetaan mieluiten niin, että siinä ei ole mukana rasvakudosta, jännettä eikä kielen pintakerrosta. Palleanäyte otetaan pallean lihaksikkaasta osasta.

Näytteenottotarvikkeet

Elin- ja lihasnäytteet pakataan muovipusseihin, mutta verinäyte pitää ottaa erityiseen verinäyteputkeen.

Jos verinäyteputkia ei ole saatavilla, otetaan pelkät elinnäytteet muovipusseihin.

Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä.

Näytteenottovälineitä lähetetään tilauksesta Evirasta metsästysseuroille, alueellisiin riistakeskuksiin ja riistanhoitoyhdistyksille.

Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä. Näytteenottovälineitä on toimitettu alueellisiin riistakeskuksiin:

Uudenmaan alueellinen riistakeskus (puh. 029 431 2332 tai uusimaa@riista.fi )
Kaakkois-Suomen alueellinen riistakeskus (puh. 029 431 2222 tai kaakkois-suomi@riista.fi )
Pohjois-Karjalan alueellinen riistakeskus (puh. 029 431 2292 tai pohjois-karjala@riista.fi )
Suomen riistakeskus, Laitialan toimipiste (puh. 029 431 2116)

Näytteenottovälineitä voi tilata Evirasta osoitteesta tilaukset@evira.fi.

Perusohjeet näytteenottoon: 

  1. Ota näytteet mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen.
  2. Pakkaa munuainen ja perna samaan pakkaukseen ja kohtu/kivekset sekä verinäyteputki omiin pakkauksiinsa; kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
  3. Jos lähetät näytteitä trikiinitutkimukseen, laita trikiininäytteet omaan pakkaukseensa, kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
  4. Jäähdytä pakkaukset noin jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä. Lämpimään vuodenaikaan jäähdytys voi vaatia säilytystä viileässä paikassa, mielellään jääkaappilämpötilassa yön yli.
  5. Kääri pussit sanomalehti-, talous- tai muuhun imevään paperiin ja sen jälkeen vielä yhteen muovipussiin.
  6. Laita muovipussi kuljetusta kestävään pussiin tai laatikkoon, johon laitetaan mukaan täytetty lähete ja palkkiolomake.
  7. Jos lähetät samassa paketissa näytteitä useasta eläimestä, merkitse yhden eläimen näytepussit ja vastaava lähete samalla numerolla.
  8. Lähetä näytteet Eviraan Helsinkiin Matkahuollon mukana heti pyyntiä seuraavana arkipäivänä. Näytteiden viimeinen lähetyspäivä on torstai. Säilytä perjantaina otetut näytteet kylmässä viikonlopun yli ja lähetä ne maanantaina.
  9. Osoite: EVIRA, VIROLOGIA, MUSTIALANKATU 3, 00790 HELSINKI
  10. Evira maksaa Matkahuollon lähetyskulut, näytteet lähetetään Matkahuollon normaalina rahtina (vastaanottaja maksaa)

Lähete

Lähetteen voi kirjoittaa myös vapaamuotoisesti, kunhan kaikki tarvittavat tiedot (lähettäjän yhteystiedot ja villisian pyyntipaikka) tulevat mukaan.

Lähetteeseen on tärkeä kirjata, jos villisialla on havaittu sairauden oireita tai suolistuksessa havaitaan normaalista poikkeavia muutoksia.

Palkkion saamiseksi tulee täyttää palkkiolaskulomake ja lähettää se Eviraan. Palkkiolaskun voi lähettää samassa lähetyksessä näytteiden kanssa.

Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä tai metsästysseura voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta.  Tällöin palkkiolaskulomaketta ei tarvitse lähettää, ellei laskulla laskuteta naaraista maksettavaa lisäpalkkiota.

Lähetelomakkeeseen on lisätty kohta, jossa metsästäjä tai metsästysseura hyväksyy, että kopio tutkimustodistuksesta lähetetään Suomen sikayrittäjät ry:lle.

Tutkimustodistuksen perusteella Suomen sikayrittäjät maksaa metsästysseuralle 90 €/kaadettu villisika. Myös niistä ASF – näytelähetyksistä, jotka on lähetetty vanhoilla lähetteillä ja lähetteeseen on merkitty tieto metsästysseurasta ja Suomen sikayrittäjien seuratuesta, lähetetään tutkimustodistus Suomen sikayrittäjille ja maksetaan seuratuki.

Virustautiseurannan tutkimusvastaus

Evira lähettää tutkimusvastauksen näytteiden lähettäjälle, jos lähetteeseen on merkitty lähettäjän postiosoite.

Metsästetyistä villisioista otettujen näytteiden tutkimusvastaus tulee yleensä lähettäjälle sekä alueelliselle riistakeskukselle kuukauden kuluessa näytteiden lähettämisestä.

Metsästetyn villisian lihan voi käyttää normaalisti, vaikka Eviran tutkimusvastaus virustautien esiintymisestä ei olisi vielä valmistunut.

Trikiinitutkimusten tutkimusvastaus

ASF – näytteiden rahapalkkion vaihtoehtona tehtävien trikiinitutkimusten vastauksen saaminen kestää keskimäärin 2 viikkoa.

Jos trikiinitutkimustulos tarvitaan nopeammin, on tutkimus Oulun Evirassa maksullinen tai näytteet tulee lähettää trikiininäytteitä tutkivaan Eviran hyväksymään muuhun laboratorioon.

Jos villisian lihaa luovutetaan tai myydään käytettäväksi metsästäjän oman talouden ulkopuolella, on siitä ensin tutkittava trikiinien esiintyminen ja odotettava trikiinitutkimustuloksen valmistumista.

Myös omassa taloudessa käytettävän villisianlihan osalta Evira suosittelee ottamaan trikiininäytteen ja odottamaan tulosta ennen lihan syömistä.

Lähde: Villisika – Evira

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.