Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja – Metsäkauriin tavoitekanta määritelty

Turun kaupungin ympäristönsuojelu metsästää metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja Turun kaupungin maa-alueilla Ruissalossa lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2019–15.2.2020.

Metsästys on annettu toimeksiantona Lasse Heimolle, joka toimii metsästyksen vastuuhenkilönä.

Metsästys tapahtuu aamu- ja iltahämärissä niin sanottuna kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä.

Metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille

Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Metsästyksen tarkoitus on luonnonsuojelullinen. Ruissalon monimuotoisen luonnon arvokkaimman osan muodostavat maamme laajimmat tammimetsät.

Tammesta riippuvaisia eliölajeja tunnetaan satoja, monet näistä ovat uhanalaisia.

Pienten hirvieläinten laidunnus saattaa tutkimusten mukaan haitata sekä puuvartisten kasvien, kuten tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista.

Ruissalossa on runsaasti nuoria tammia, joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen ja sarvien hankaamisen seurauksena.

Pienten hirvieläinten metsästyksen aloittamisesta Ruissalossa päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 tehdyn laskennan jälkeen, jolloin Ruissalon metsäkauriskannan vahvuudeksi arvioitiin jopa 400 eläintä.

Metsästysvuonna 2017–18 metsäkauriita metsästettiin 73 ja valkohäntäpeuroja 18 yksilöä. Metsästysvuonna 2018–19 jahti toistettiin ja tällöin saalis oli 76 metsäkaurista sekä viisi valkohäntäpeuraa.

Metsäkauriin osalta metsästyksen tavoitteena on pienentää lajin kanta tasolle, jolla tammen ja muiden Ruissalon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista.

Metsäkauriin tavoitekannaksi Ruissalossa on määritelty noin 40–50 metsäkaurista.

Valkohäntäpeura luokitellaan Kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.

Metsästyksen tarkoitus on supistaa Ruissalon valkohäntäpeurakanta mahdollisimman pieneksi.

Lähde: Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja – Uutiset – Aamuset

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.