Huolimaton jahti johti sakkoihin – Metsästäjä luuli hirveä karhuksi

Po­si­o­lai­nen mies tuo­mit­tiin La­pin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa 20 päi­vä­sak­koon met­säs­tys­rik­ko­muk­ses­ta, sil­lä hän oli am­pu­nut hir­veä il­man tar­vit­ta­vaa lu­paa.

Hän oli luul­lut eläin­tä kar­huk­si.

Oi­keu­den mu­kaan ky­sees­sä oli tun­nis­tus­vir­he, joka joh­tui huo­li­mat­to­muu­des­ta. Met­sä oli peit­tei­nen, kas­vil­li­suus run­sas­ta ja ti­lan­ne no­pea.

Met­säs­tä­jä sai soi­ton ka­ve­ril­taan, jon­ka koi­ra oli tul­lut Tai­val­kos­ken puo­lel­ta kun­ta­ra­jan yli ja jää­nyt hauk­ku­maan Po­si­on puo­lel­le. Ka­ve­ri pyy­si met­säs­tä­jää me­ne­mään kat­so­maan, oli­ko ky­sees­sä kar­hu.

Pai­kal­le tul­tu­aan mies löy­si eläi­men ja tark­kai­li sitä 7-8 mi­nuut­tia. Mie­les­tään hän tun­nis­ti sen kar­huk­si.

Siir­ryt­ty­ään pa­rem­paan paik­kaan hän am­pui, kun eläin kään­tyi läh­te­äk­seen pois. Lau­kaus oli huo­no, ja eläin läh­ti pa­koon koi­ra pe­räs­sään.

Met­säs­tä­jä soit­ti ka­ve­ril­leen ja hä­tä­kes­kuk­seen, kos­ka pel­kä­si, et­tä met­säs­sä oli nyt haa­voit­tu­nut kar­hu.

Sen ta­kia saa­pu­neet erä­tar­kas­ta­ja ja ra­ja­mie­het va­kuut­tui­vat jäl­jis­tä, et­tä ky­sees­sä oli ol­lut hir­vi.

Lähde: Huolimaton jahti johti sakkoihin – Metsästäjä luuli hirveä karhuksi | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.