Etelä-Pohjanmaan liitto tekee selvitystä maakunnallisesta ampumarataverkostosta

Etelä-Pohjanmaalla toteutetaan suunnitelma alueen ampumaratojen kehittämiseksi. Tehtävää toteuttaa ampumaratalain edellytysten mukaisesti maakunnan liitto.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa.

Suunnitelmaa käytetään jatkossa selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa.

Liiton vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilän mukaan tehtävän selvityksen aikataulu on toistaiseksi suhteellisen avoin.

Seuraavaksi eri käyttäjäryhmiltä haetaan pohja-aineistoa täydentävää tietoa mahdollisista muutoksista alueen tilanteessa.

Lainkin mukaan suunnitelmaa laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Nyt tehtävän suunnitelman yhteydessä palautteensa antavat kunnat sekä ammunnan, ampumaurheilun ja ampumahiihdon harrastajajärjestöt.

Näiden lisäksi näkemyksiä halutaan metsästys- ja reserviläisyhdistyksiltä, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselta sekä ampumaratoja alueella käyttäviltä viranomaisilta.

Etelä-Pohjanmaan liiton taustaselvityksen mukaan alueella on tällä hetkellä 57 olemassa olevaa ampumarataa.

Näistä kaksi, Ylistaron ja Sotkan ampumaurheilukeskukset lasketaan merkittäväksi. Määrittely perustuu laukaisumääriin. Loput maakunnan keskuksista ovat keskikokoisia tai pienempiä ampumaratoja.

Alueella sijaitsevat ampumaradat painottuvat vahvasti maakunnan länsiosiin, mutta kaikkien ampumaratojen saavutettavuutta tarkasteltaessa myös maakunnan itäosat ovat suhteellisen lyhyen ajomatkan päästä lähimmästä ampumaradasta, Etelä-Pohjanmaan liiton esittelyssä todetaan.

Erkkilän mukaan maakunnan verkosto on tällä hetkellä kohtalaisen kattava. Kuten edellä todettu, maakunnan itäosissa olisi Erkkilänkin mukaan todennäköisesti tarvetta ampumaratojen kehittämiselle. Erkkilä kuitenkin korostaa, että liiton rooli on tehdä selvitystyötä ja verkoston tarkastelua.

Me emme pysty avaamaan tai sulkemaan ainoatakaan rataa.

Me pyrimme tässä hahmottamaan kokonaisuuden ja antamaan suosituksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Ampumaradat ovat yleisesti niiden käyttäjäryhmien omistamia ja ylläpitämiä. Merkittäviä omistajaryhmiä ovat esimerkiksi eri ampumaseurat, riistanhoitoyhdistykset sekä puolustusvoimat.

Suunnitelman yksi keskeinen tavoite on turvallisen ampumaharrastuksen kehittäminen.

Alueen metsästäjille, ampumaharrastajille, ampumaurheilun ja -hiihdon harrastajilla, reserviläisillä ja viranomaisille halutaan taata riittävät mahdollisuudet ja edellytykset harjoittelulle.

Toinen tavoite liittyy lieveilmiöiden välttämiseen: harjoittelua soveltumattomilla paikoilla kuten soramontuilla tai pelloilla.

Lähde: Etelä-Pohjanmaan liitto tekee selvitystä maakunnallisesta ampumarataverkostosta | Seinäjoen Sanomat

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.