Karhujahti edennyt rivakasti: Kuusamossa kaadettu neljä karhua

Riis­ta­kes­kuk­sen tie­to­jen mu­kaan Kuu­sa­mos­sa on kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­päi­vä­nä kaa­det­tu nel­jä kar­hua. Kak­si uros­ta ja naa­ras Itä-Kuu­sa­mos­ta ja yk­si uros Ete­lä-Kuu­sa­mos­ta.

Li­säk­si Suo­mus­sal­mel­la on kaa­det­tu uros­kar­hu 21.8.

Po­ron­hoi­to­a­lu­een kar­hun­pyyn­ti­kiin­ti­ös­tä itäi­sel­lä po­ron­hoi­to­a­lu­eel­la saa kaa­taa 70 ja län­ti­sel­lä 15 kar­hua. Kiin­tiö on 10 eläin­tä pie­nem­pi kuin edel­lis­vuon­na.

Itäi­seen po­ron­hoi­to­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat Uts­jo­ki, Ina­ri, So­dan­ky­lä, Pel­ko­sen­nie­mi, Sa­vu­kos­ki, Sal­la, Kuu­sa­mo ja Suo­mus­sal­mi. Län­ti­seen po­ron­hoi­to­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat muut po­ron­hoi­to­a­lu­een kun­nat.

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt yh­teen­sä 228 poik­keus­lu­paa kar­hun kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen 20. elo­kuu­ta al­ka­neel­le met­säs­tys­kau­del­le.

Poik­keus­lu­pia on myön­net­ty eni­ten alu­eil­le, jois­sa on tar­ve kan­nan leik­kaa­mi­sel­le tai kas­vun py­säyt­tä­mi­sel­le. Lu­pia on tä­män vuok­si koh­dis­tet­tu edel­leen Poh­jois-Kar­ja­laan.

Lähde: Karhujahti edennyt rivakasti: Kuusamossa kaadettu neljä karhua | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.