MMM:n virkamies: ”Metsästyskiellon määrittely on selvä, eikä kaipaa tarkennuksia”

Metsästäjäliitto suosittelee, että seurojen on syytä rangaista metsästyskieltoon tuomittua jäsentä tavalla, joka on suhteessa tehdyn lainvastaisen teon vakavuuteen.

Saako metsästyskiellossa oleva henkilö osallistua karhunmetsästykseen koiranohjaajana?

Tähän kysymykseen haettiin linjausta Pohjois-Karjalassa ennen karhujahdin alkua, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen komisario Sami Joutjärvi.

Poliisi sai aiheesta useita kyselyitä ja linjasi, että metsästyskiellossa oleva henkilö ei saa osallistua koiranohjaajana karhun­metsästykseen.

Poliisin linjaus saa tukea myös maa- ja metsätalousministeristöä. Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula toteaa, että metsästyskieltoon määrätty henkilö ei voi toimia karhujahdissa koiranohjaajana.

”Metsästyskieltoon määrätty ei saa metsästyskiellon aikana metsästää eikä toimia metsästyslain tarkoitettuna metsästyksen johtajana.

Metsästys on määritelty tyhjentävästi metsästyslain toisessa pykälässä, jonka mukaan metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen.”

Nikulan mukaan metsästyskiellon määrittely on selvä, eikä kaipaa tarkennuksia.

Metsästäjäliitosta todetaan myös, että lainsäädännön näkökulmasta asia on selkeä: metsästyskiellon saanut henkilö ei voi osallistua pyyntitarkoituksessa tapahtuvaan jahtiin koiranohjaajana.

”Metsästysseurojen tulisi tämä linjaus myös huomioida ja jättää tällainen koiranohjaaja pois porukasta.”

Metsästysseuralla on sääntöjensä puitteissa mahdollisuus erottaa metsästys­kieltoon tuomittu henkilö, huomauttaa Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

”Erottaminen on mahdollista, jos säännöissä mainitaan erottamisperusteena esimerkiksi seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastainen toiminta, metsästystä koskevien lakien rikkominen tai seuran toiminnan vahingoittaminen omilla toimilla.

Määräaikainen erottaminen on mahdollista, esimerkiksi metsästyskiellon ajaksi, jos seuran säännöissä mainitaan määräaikainen erottaminen rangaistustapana.”

Simenius kuitenkin korostaa, että metsästysseuran on harkittava tapauskohtaisesti omaa rangaistuksen antopäätöstään, koska rangaistukset saattavat johtua hyvin erilaisista syistä.

”Kuitenkin on meneteltävä yhdenvertaisesti niin, että samasta rikkeestä seuraa aina sama rangaistus. Liitto suosittelee, että seurojen on syytä rangaista metsästyskieltoon tuomittua jäsentä tavalla, joka on suhteessa tehdyn lainvastaisen teon vakavuuteen.”

Lähde: MMM:n virkamies: ”Metsästyskiellon määrittely on selvä, eikä kaipaa tarkennuksia” – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.