Tiheät myyräkannat lisäävät telkän pesätappioita

Jos myyräkannat ovat syksyllä huipussaan ja myyräravintoa riittää näädille edes kohtalaisesti läpi talven, tietää se keväällä runsasta näätäkantaa ja kasvavia pesätappioita telkille.

Myyrien ja muiden pienjyrsijöiden syklisellä kannanvaihtelulla on keskeinen rooli muiden lajien kannanvaihtelussa.

Tiheiden pienjyrsijäkantojen ansiosta esimerkiksi metsäkanalintujen pesintä onnistuu usein hyvin ja lintuja on loppukesällä runsaasti.

Sen sijaan pienjyrsijäkantojen romahtaessa niitä saalistaneet pedot kohdistavat saalistuksensa lintujen pesiin ja poikasiin, jolloin lintujen poikastuotto romahtaa.

Telkkien ja muiden tilavissa luonnonkoloissa pesivien lintujen pahin luontainen vihollinen on näätä. Näätä on pitkäikäinen ja paikkauskollinen laji, joka oppii tuntemaan oman elinpiirinsä luonnonkolot ja on näin ollen erityisen tehokas kolopesien ryöstäjä.

Kyse ei siis ole niinkään siitä, että näädät vaihtavat saaliskohteensa myyristä telkänmuniin. Näädät ryöstävät telkänpesiä riippumatta siitä, onko myyriä paljon vai vähän.

Tiheät myyräkannat mahdollisesti ylläpitävät runsasta näätäkantaa ja edesauttavat erityisesti nuoria näätiä selviytymään talven yli.

Lähde: Tiheät myyräkannat lisäävät telkän pesätappioita – Luonnonvarakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.