Ampumakoe on järjestettävä hyväksytyllä ampumaradalla

Rihlatulla luotiaseella suoritettava ampumakoe on järjestettävä Poliisihallituksen hyväksymällä ampumaradalla tai valtion viranomaisen hallinnassa olevalla ampumaradalla.

Jousella suoritettava ampumakoe voidaan järjestää tarkoitukseen sopivassa paikassa.

Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja ilmoittaa kokeesta riistanhoitoyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjestämistä.

Riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää ampumakokeen yhteistyössä.

Riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen vähintään kaksi ampumakokeen vastaanottajaa.

Ampumaratalaki on ollut nyt voimassa muutaman vuoden. Yksi lain keskeisimpiä muutosasioita on ampumaratavastaavan nimeäminen. Nimeäminen tehdään Poliisihallitukselle. Asiointi ratavastaava-asiassa tapahtuu mieluummin sähköpostilla.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön asetus… 517/2017 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.