Tutkimus: Runsas- ja pitkähaarainen juuristo voi vauhdittaa kuusen kasvua

Nopeakasvuisten kuusten hyvä kasvuvauhti voi johtua juuriston rakenteesta, selviää Luonnonvarakeskus Luken tekemästä tutkimuksesta.

Luken mukaan runsas- ja pitkähaarainen juuristo on lisäetu kilpailtaessa vedestä ja ravinteista. Juuristo voi antaa nopeakasvuisille alkuperille hidaskasvuisia paremman kilpailuedun jo kuusen kasvun varhaisvaiheessa.

Puuyksilöt eroavat toisistaan kasvunopeutensa takia.

Puiden ravinteiden ja veden saanti riippuu juuristosta ja juuriston symbionttisista juuristosienistä eli mykorritsoista.

”Tavoitteenamme oli vertailla taimien juuristoja keskenään ennen kuin niiden kasvuerot tulevat esille ja selvittää, löytyykö jo pienistä taimista hyvää kasvua ennakoivia ulkoisia ominaisuuksia.

Tutkimuksessa hyödynsimme Luken metsänjalostusaineistoa, nopea- ja hidaskasvuisia kuusen alkuperiä”, kertoo Luken johtava tutkija Taina Pennanen.

Tutkimuksessa nopeaja hidaskasvuisten kuusten juuristojen rakenne poikkesi selvästi toisistaan jo 1,5 vuoden iässä.

”Nopeakasvuisten taimien juuristot haaroivat yllättävän paljon enemmän kuin hidaskasvuisten taimien juuristot.

Niillä oli juurenkärkiä enemmän kuin hidaskasvuisilla taimilla, niiden juuristoissa esiintyi useammin sivuhaaroja kauempana taimen tyveltä kuin hidaskasvuisilla ja sivuhaarojen kokonaispituus oli myös suurempi”, kertoo erikoistutkija Leena Hamberg Lukesta.

”Puut ovat erittäin pitkäikäisiä kasveja, ja erot juurten rakenneominaisuuksissa voivat vielä vahvistua ajan myötä. Jo aiempien tutkimustemme perusteella tiedämme, että kuusella juurten ominaisuudet ovat periytyviä. Ilmiö voi osittain selittää kuusiyksiköiden erilaisia kasvunopeuksia”, Pennanen toteaa.

Lue Luken tutkimus kokonaisuudessaan: Early root growth and architecture of fast- and slow-growing Norway spruce (Picea abies) families differ—potential for functional adaptation

Lähde: Tutkimus: Runsas- ja pitkähaarainen juuristo voi vauhdittaa kuusen kasvua – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Metsänhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.