Jakt på björn | Naturvårdsverket

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på björn till länsstyrelserna i hela landet utom Länsstyrelsen i Gotlands län.

Naturvårdsverket har även delegerat rätten att besluta om licensjakt på björn  till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.

Dessa regler gäller för björnjakt

Så gott som all björnjakt beslutas av Länsstyrelsen.

Du som tänker jaga björn behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

Du behöver läsa länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga.

Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Skyddsjakt

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske.
 • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och annan egendom.
 • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall.
 • Beslut om skyddsjakt på björn finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet.
 • I vissa fall, om en björn kan antas vara en fara för allmänhetens säkerhet, kan polisen fatta beslut om avlivning enligt 9 § jaktlagen.

Licensjakt

 • Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på björn till länsstyrelserna i de delar av landet där björnstammen är tät.
 • Årliga beslut om björnjakt från länsstyrelserna med villkor för ditt område hittar du på respektive länsstyrelses webbplats.
 • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet.
 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Tillåtna vapen och fångstmetoder

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn.
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar.

Jakttid för björn

Skyddsjakt

Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt.

Licensjakt

Björn jagas från och med den 21 augusti till och med senast den 15 oktober eller tills beslutat antal björnar inrapporterats är fällda.

I delar av Norrbotten får björn jagas till och med senast den 30 september.

Länsstyrelsen besiktigar fällda björnar

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen.

Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jakträttsinnehavaren behålla skinnet.

Lähde: Jakt på björn |Naturvårdsverket

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.