Kosteikkojen kunnostusavustuksia haettava syyskuun puoliväliin mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemusten perusteella avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämishankkeisiin.

Avustuksilla tuetaan tänä vuonna erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeita, muita riistakonsernistrategian mukaisia hankkeita sekä arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyviä hankkeita.

Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisavustuksia voivat hakea vuonna 2019 toimintansa aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja vuonna 2019 yhdistymispäätöksen tekevät yhdistykset.

Avustuksia voidaan myöntää sekä uuden yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen että uuden yhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen uusilla toimintamalleilla.

Yhdistymisavustusten hakuaika alkoi 1. elokuuta ja jatkuu toistaiseksi.

Avustuksia voidaan myöntää myös muihin julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistaviin hankkeisiin kuten eri riistalajien hoitosuunnitelmien toteuttamiseen, taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen ja metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin.

Tähän ryhmään kuuluvia avustuksia voidaan myöntää riistanhoitoyhdistysten ohella myös muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille.

Avustusten hakuaika on 1.8.–30.9.

Monet arvokkaat lintuvedet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen ja niiden linnusto on köyhtynyt.

Ongelma koskee sekä suojeltuja kosteikkolintulajeja että monia elinympäristöltään vaateliaita metsästettäviä sorsalintulajeja.

Vieraspedot heikentävät lisäksi monien vesilintulajien poikastuottoa

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käynnistäneet yhdessä pilottihankkeen vesilintujen elinympäristöjen tilan parantamiseksi.

Kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sekä erilaisia muita vesilintujen tilaa parantavia toimenpiteitä on tarpeen toteuttaa sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Maa- ja metsätalousministeriön varoista avustuksia voidaan myöntää pilottihankkeeseen liittyviin arvokkaiden lintuvesien kunnostusta ja hoitoa edistäviin hankkeisiin kuten rauhoitusalueiden lähialueille perustettavien uusien pienkosteikkojen perustamiskustannuksiin.

Avustuksia voidaan myöntää 1.8.–15.9. jätettyjen hakemusten perusteella sekä yleishyödyllisille yhteisöille että yksityisille toimijoille.

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita.

Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi sitoutua jatkorahoitukseen, koska tulevien vuosien avustuksista päätetään aina vuosittain.

Avustusten tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Lähde: Kosteikkojen kunnostusavustuksia haettava syyskuun puoliväliin mennessä – Uutiset – Aamuset

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.