Haukkuvalla koiralla kanalintuja pyytää nuorehko ja kokenut metsästäjä –  kanakoirametsästäjä on koulutettu sekä varakas

Metsähallitus profiloi metsäkanalintujen metsästäjät neljään ryhmään. Julkaisussa kanalintujen metsästäjät profiloitiin kyselyvastausten ja analyysien perusteella. Profiileja nimettiin neljä.

Yleisin profiili on koirattomat maastossa kävelijät, heitä oli vastaajista 38 prosenttia. Tämän profiilin metsästäjät ovat hieman varttuneempia kuin haukkuvalla koiralla metsästävät, mutta eivät erotu muista ryhmistä.

Naisia kuuluu tähän ryhmään suhteellisesti selvästi vähemmän kuin eri koirarotuspesialistien profiileissa.

Koirattomat maastossa kävelijät ovat todennäköisemmin koulutetumpia kuin generalistit, mutta muihin ryhmiin nähden ei eroa ollut havaittavissa.

Generalistit olivat toiseksi yleisin profiili

Heitä oli vastaajista lähes kolmannes. Generalistit hyödyntävät kanalintujen pyynnissä monia eri metsästystapoja. Suhteellisesti yleisimmin heitä oli Länsi-Suomessa ja vähiten Itä-Suomessa.

Kaikista kyselyssä käsitellyistä metsästystavoista generalistit yhdistelivät erityisesti koiratta, yksin tai ryhmässä tapahtuvaa pomppulintujen tavoittelua sekä myös soidinpyyntiä ja kuvastamista.

Kuten koirattomat maastossa kävelijät, myös generalistit olivat hieman varttuneempia.

Koirien kanssa metsästäviä

Kanakoirametsästäjät olivat kolmanneksi yleisin ryhmä, heitä oli 18 prosenttia. Profiiliin kuuluvat metsästäjät ovat hyvin erikoistuneita kanakoirien ja jotkut karkottavien koirien kanssa metsästäjiä. Muita pyyntimuotoja ei niiden rinnalla harjoitettu.

Erityisen paljon kanakoirametsästäjiä oli Ylä-Lapissa suhteessa muiden profiilien metsästäjiin.

Kanakoirametsästäjät eivät juuri poikenneet iältään muiden profiilien edustajista. Haukkuvalla koiralla metsästäviin verrattuna he olivat useammin naisia.

Kanakoirametsästäjät olivat tyypillisesti varakkaampia kuin muiden profiilien edustajat.

Haukkuvalla koiralla metsästäjiä on 17 prosenttia. He metsästävät erityisesti Itä-Lapissa ja ovat muiden profiilien edustajiin verrattuna nuorempia.

Vaikka profiilin metsästäjät olivat muihin nähden nuorempia, he poikkesivat kaikista kolmesta muusta profiilista siinä, että heillä oli todennäköisemmin pitkä aiempi metsästyskokemus.

Kyselystä ja analyyseistä saatuja tietoja käytetään Metsähallituksen palveluiden kehittämiseen.

Lähde: Haukkuvalla koiralla kanalintuja pyytää nuorehko ja kokenut metsästäjä, kanakoirametsästäjä on koulutettu sekä varakas – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.