Päivittäinen arkisto: 12.08.2019

Riistankäsittely: Riistalinnun paloittelu | YouTube

Heinäsorsan paloittelu Riistalinnun paloittelu – YouTube.

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , ,

Vesilintujen määrä kasvaa jos karjaa laidunnetaan kosteikkojen rannoilla

Vähentyneet vesilintukannat saadaan tuoreen tutkimuksen mukaan kasvamaan parantamalla umpeenkasvaneiden kosteikkojen laatua laidunnuksen, niiton ja ruoppauksen avulla. Kosteikkojen laadun heikkeneminen on johtanut monien vesilintukantojen vähenemiseen. Tuoreessa tutkimuksessa on selvitelty keinoja kosteikkojen laadun parantamiseksi, kerrotaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta. Etenkin karjan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Kosteikkoihin kohdistuu monta uhkaa – tärkeitä myös metsästäjille

Kosteikot ovat monimuotoisen eläin- ja kasvilajiston suojapaikkoja, mutta ne suojaavat myös ihmisiä rannikoilla myrskyiltä ja tulvilta ja varastoivat sade- ja sulamisvesiä sisämaassa. Ne sitovat hiiltä ja tarjoavat puhdasta vettä ja luonnonantimia. Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden tuore arvio valmistui joulukuussa. Erilaisia luontotyyppejä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat:

Laidunnus ja kosteikot vähentävät ravinnevalumia Liedon Vuohenojalla

Joenrinteiden ravinnevalumia voidaan pienentää jopa 80 prosenttia, kun yhdistellään oikeita menetelmiä. Liedon Vuohenojalla on saatu hyviä kokemuksia laidunnuksen ja kosteikkojen yhdistelmällä. Lieto, Vuohenojan valuma-alueesta hieman alle puolet on peltoa. Rankkojen vesisateiden aikana pelloilta valuu runsaasti kiintoaineita ja ravinteita Vuohenojaan. Kuten … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Kotiseutukosteikko sai MARKHOR-palkinnon myötä maailmanlaajuisen tunnustuksen

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke sai kansainvälisen riistansuojeluneuvoston (CIC) MARKHOR-palkinnon. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Palkinto myönnetään kahden vuoden välein luonnonhoidossa ja suojelussa ansioituneelle henkilölle, organisaatiolle tai projektille. Palkitun tulee yhdistää luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, paikallisten ihmisten hyvinvointi ja kestävän käytön periaatteet, kuten … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Kosteikkojen kunnostusavustuksia haettava syyskuun puoliväliin mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemusten perusteella avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämishankkeisiin. Avustuksilla tuetaan tänä vuonna erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeita, muita riistakonsernistrategian mukaisia hankkeita sekä arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyviä hankkeita. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisavustuksia voivat hakea vuonna 2019 toimintansa aloittaneet uudet … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Riistakamerat paljastivat pesienrikkojat Maaningalla

Maaningalla päättyi sorsan pesäkoe, jossa tarkkailtiin keinopesien ja riistakameroiden avulla pesien selviytymistä. Helsingin yliopiston, Kosteikkoekologian tutkimusryhmän tutkijat Sari Holopainen, Elmo Miettinen ja Veli-Matti Väänänen halusivat selvittää, mikä tai mitkä tuhoavat sorsanpesiä. Lapinjärven, Valkeisen, Ylä-Roukoveden, Patajärven, Ylimmäisen ja Keskimmäisen järvien yhteyteen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,