Päivittäinen arkisto: 12.08.2019

Riistankäsittely: Riistalinnun paloittelu | YouTube

Heinäsorsan paloittelu Riistalinnun paloittelu – YouTube.

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , ,

Vesilintujen määrä kasvaa jos karjaa laidunnetaan kosteikkojen rannoilla

Vähentyneet vesilintukannat saadaan tuoreen tutkimuksen mukaan kasvamaan parantamalla umpeenkasvaneiden kosteikkojen laatua laidunnuksen, niiton ja ruoppauksen avulla. Kosteikkojen laadun heikkeneminen on johtanut monien vesilintukantojen vähenemiseen. Tuoreessa tutkimuksessa on selvitelty keinoja kosteikkojen laadun parantamiseksi, kerrotaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta. Etenkin karjan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Laidunnus ja kosteikot vähentävät ravinnevalumia Liedon Vuohenojalla

Joenrinteiden ravinnevalumia voidaan pienentää jopa 80 prosenttia, kun yhdistellään oikeita menetelmiä. Liedon Vuohenojalla on saatu hyviä kokemuksia laidunnuksen ja kosteikkojen yhdistelmällä. Lieto, Vuohenojan valuma-alueesta hieman alle puolet on peltoa. Rankkojen vesisateiden aikana pelloilta valuu runsaasti kiintoaineita ja ravinteita Vuohenojaan. Kuten … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Kotiseutukosteikko sai MARKHOR-palkinnon myötä maailmanlaajuisen tunnustuksen

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke sai kansainvälisen riistansuojeluneuvoston (CIC) MARKHOR-palkinnon. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Palkinto myönnetään kahden vuoden välein luonnonhoidossa ja suojelussa ansioituneelle henkilölle, organisaatiolle tai projektille. Palkitun tulee yhdistää luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, paikallisten ihmisten hyvinvointi ja kestävän käytön periaatteet, kuten … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Kosteikkojen kunnostusavustuksia haettava syyskuun puoliväliin mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemusten perusteella avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämishankkeisiin. Avustuksilla tuetaan tänä vuonna erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeita, muita riistakonsernistrategian mukaisia hankkeita sekä arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyviä hankkeita. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisavustuksia voivat hakea vuonna 2019 toimintansa aloittaneet uudet … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Riistakamerat paljastivat pesienrikkojat Maaningalla

Maaningalla päättyi sorsan pesäkoe, jossa tarkkailtiin keinopesien ja riistakameroiden avulla pesien selviytymistä. Helsingin yliopiston, Kosteikkoekologian tutkimusryhmän tutkijat Sari Holopainen, Elmo Miettinen ja Veli-Matti Väänänen halusivat selvittää, mikä tai mitkä tuhoavat sorsanpesiä. Lapinjärven, Valkeisen, Ylä-Roukoveden, Patajärven, Ylimmäisen ja Keskimmäisen järvien yhteyteen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Ruotsissa hirvikärpänen jättää ihmisen rauhaan – Suomessa ei, ja sille on syynsä

Hirvikärpäset ovat tuttu vaiva syksyisessä metsässä, mutta yllättäen Ruotsin puolella näistä hyönteisistä ei olekaan samanlaista riesaa. Aggressiivisuus on Suomen hirvikärpästen omaa typeryyttä. Syksyisin metsässä liikkuvaa kiinnostaa luonnollisesti miten hirvikärpäsen puremilta voisi suojautua. Mutanen nostaa mekaaniset esteet, kuten suojavaatteet, toimivimmaksi vaihtoehdoksi. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Haukkuvalla koiralla kanalintuja pyytää nuorehko ja kokenut metsästäjä –  kanakoirametsästäjä on koulutettu sekä varakas

Metsähallitus profiloi metsäkanalintujen metsästäjät neljään ryhmään. Julkaisussa kanalintujen metsästäjät profiloitiin kyselyvastausten ja analyysien perusteella. Profiileja nimettiin neljä. Yleisin profiili on koirattomat maastossa kävelijät, heitä oli vastaajista 38 prosenttia. Tämän profiilin metsästäjät ovat hieman varttuneempia kuin haukkuvalla koiralla metsästävät, mutta eivät … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Piittaamaton metsästäjä on uhka turvallisuudelle: Ihminen kuolee joka toinen vuosi

Metsästysonnettomuudet ovat harvinaisia. Ne sattuvat useimmiten lintujahdissa huolimattoman aseenkäytön seurauksena. Suomen metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius kertoo, että ihmisen kuolemaan johtava onnettomuus sattuu Suomessa noin joka toinen vuosi. Tapauksia, joissa tulee jokin fyysinen vamma, sattuu muutamia vuosittain. Harrastajamääriin nähden metsästys on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Merihanhi | metsastajaliitto.fi

Merihanhi (Anser anser) on metsä- ja kiljuhanhen ohella yksi kotoperäisistä hanhilajistamme. Lajit eivät liiemmin kilpaile ekolokeroistaan, sillä ne viihtyvät erilaisissa elinympäristöissä. Niistä merihanhi on esiintyvyydeltään eteläisin. Sitä esiintyy laajalti muualla Euroopassa sekä esimerkiksi Aasian aroilla. Suomessa merihanhea tavataan lähinnä rannikkoseudulla. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,