Oulaisten metsästysseura päättänyt rauhoittaa teerien syyssoi­di­na­lueita metsästykseltä – met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat ovat vah­vis­tu­neet

Ou­lais­ten met­säs­tys­seu­ran ke­sä­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin syk­syn jah­ti­kau­den saa­lis­kiin­ti­öis­tä ja rau­hoi­tuk­sis­ta.

Tee­ren syys­soi­di­na­lu­ei­na rau­hoi­tet­tiin Äi­jön­ne­van alu­een, Pe­tä­jä­nie­men niin sa­no­tut pit­kät pel­lot ja Pais­ton pel­lot Li­ka­lan­pe­räl­lä. Uu­te­na tee­ren soi­din­rau­hoi­tu­sa­lu­eek­si li­sät­tiin niin sano­tut Ki­vi­veis­tä­mön pel­lot.

Met­sä­kau­riin rau­hoi­tu­sa­lu­ei­ta ka­ven­net­tiin si­ten, et­tä alue ulot­tuu ky­läl­tä Py­hä­jo­en ja Py­hä­jo­en­tien vä­lis­tä Saa­ri­pe­rän­tie­hen saak­ka.

Kai­kel­ta met­säs­tyk­sel­tä rau­hoi­tet­tu­na säi­ly­vät edel­leen Sa­lon­saa­ri 16. syys­kuu­ta as­ti ja niin kut­sut­tu ve­den­puh­dis­ta­mon alue si­ten, et­tä alu­eel­la pien­pe­to­jen ja va­ris­lin­tu­jen pyyn­ti on sal­lit­tua.

Ke­sä­ko­kouk­ses­sa to­det­tiin, et­tä riis­ta­kol­mi­o­las­ken­nan pe­rus­teel­la met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat ovat vah­vis­tu­neet.

Lähde: Oulaisten metsästysseura päättänyt rauhoittaa teerien syyssoi­di­na­lueita metsästykseltä, Kiviveistämön pellot mukana uutena alueena | Pohjois-Suomi | Kaleva.fi

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.