Alueelliset riistaneuvostot | Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat alueelliset riistaneuvostot.

Alueellisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita sekä tukea, ohjata ja avustaa Suomen riistakeskuksen aluetoimiston toimintaa muissa kuin julkisissa hallintotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa (Riistahallintolaki 5 §).

Alueellisessa riistaneuvostossa on edustajat:

  • Maakuntaliitosta,
  • ELY-keskuksesta,
  • Suomen metsäkeskuksesta ja alueellisesti merkityksellisestä
  • Maanomistajajärjestöstä sekä
  • Alueen riistanhoitoyhdistyksistä kuusi edustajaa.

Maa- ja metsätalousministeriö nimittää riistaneuvostot riistanhoitoyhdistysten aluekokouksen ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta. Kymmenhenkisen neuvoston toimikausi on kolme vuotta.

Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 6 §:

Alueellinen riistaneuvosto:

  • huolehtii hoitosuunnitelmatyöhön sekä riistatalouden suunnitteluun liittyvästä alueellisesta sidosryhmien kuulemisesta
  • asettaa hirvitalousalueille hoitosuunnitelman mukaiset tavoitteet sidosryhmäkuulemisen perusteella
  • osallistuu Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun sekä riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien alueelliseen valmistelu- ja päivittämistyöhön
  • käsittelee aluekokouksen aloitteet ja päättää jatkotoimista
  • seuraa toiminta-alueen riistataloutta ja tekee sitä koskevia esityksiä

Lähde: Alueelliset riistaneuvostot – Suomen riistakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.