Luonnontilaisen metsän siimeksessä

Ohjattua metsäretkeilyä on mahdollista toteuttaa Turun seudulla, jos vain tietää kenen puoleen kääntyä. Ikimetsän ystävät ry. on taho joka tutustuttaa luonnon monimuotoisuuden arvoihin ja maailmaan.

Biologi Saija Porramo kertoo, että voidaan esitellä tietty kohde retkeläisille tai että etsitään ryhmän kanssa jotain määrättyä lajia, kohderyhmän tavoitteista käsin.

Porramon mielestä hyvä metsä on monimuotoinen ja siellä on paljon ekolokeroita eli elinympäristöjä eri lajeille.

Katariinanlaakso on todella monimuotoinen ja täällä on esimerkiksi monia puulajeja. Tämä kyseinen alue on rauhoitettu ja ainoa mitä täällä karsitaan, ovat vaaralliset puut.

Hyvässä metsässä on kasvupaikkaympäristöön liittyen paljon lajeja.

Aikuisten ja lapsienkin kohdalla käydään lävitse metsäekologiaa ja paikallista lajistoa yleisellä tasolla. En itse suinkaan tiedä kaikkia lajeja joka kohteessa Varsinais-Suomessa.

On tärkeätä, että ihmiset kokevat uskallusta lähteä metsään ja löytävät sieltä metsästä myös pois.

Kerrotaan, että mitä metsässä on ja miksi siellä on tiettyjä asioita, esimerkiksi lahopuun merkitys. Jatkuva ihmisen suora ja epäsuora vaikutus metsiemme ekosysteemiin ei voi olla näkymättä.

Monia lajeja uhkaa sukupuutto. Uhanalaisia sammallajeja Katariinanlaaksossa ovat lahokaviosammal ja katkokynsisammal.

Isompiakin uhkia on. Porramon mukaan vieraslajit muodostavat paikoin ison uhan paikalliselle kasvustolle.

Vieraslajit tekevät paikoin laajojakin kasvustoja

Vieraslajit syrjäyttävät alkuperäisiä kasvustoja. Nämä myös yksipuolistavat luonnon ekosysteemiä. Turun saaristossa esimerkiksi kurtturuusu saattaa valloittaa pienet saaret ja luodot aivan täysin.

Ne ovat todella hyviä leviämään ja sama koskee jättipalsamia.

Minkki on useimpien tuntema eläinvieraslaji, mikä vaikuttaa vesilintujen pesintöihin.

Valkohäntäpeura on myös vieraslaji meillä Suomessa ja paikoitellen aikamoinen puutarhureiden riesa.

Porramon mielestä Katariinanlaakso on koskemattomuutensa vuoksi hyvä ohjatulle metsäretkeilylle. Hän nostaa esiin erityisesti alueen poikkeavuuden vuoksi kaupungin puistometsät ja talousmetsät.

Luonnontilaiset metsät toimivat ovat esimerkkinä siitä, millaiselta metsä näyttää kun sitä ei jatkuvasti muokkaa. Täällä on vanhoja puita ja eri puulajeja. Talousmetsässä luonnollisesti metsän omistaja vaikuttaa siihen, mitä metsässään antaa kasvaa ja metsää muokataan aina sitä mukaa kun se kasvaa.

Retkillä lisätään tällä tavoin luontotietämystä ja se on lapsille myös ihan puhdasta seikkailua.

Lähde: Luonnontilaisen metsän siimeksessä – Kaupunki – Aamuset

Kategoria(t): Metsänhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.