Sverige Laddat för ny vapenpolitik – Utökad vapengarderob väntas | Jakt & Jägare

Eftersom regeringen saknar riksdagsmajoritet kan de borgerliga och SD göra stora förändringar i vapenlagstiftningen.

Bland annat slopade femårslicenser, utökad vapengarderob och tillståndsbefriade ljuddämpare står på dagordningen i justitieutskottet.

Nyligen stod det klart att regeringen saknar stöd för att genomföra en utökad tillämpning av EU:s vapendirektiv i den svenska vapenlagstiftningen.

Bland annat vill regeringen att magasin som rymmer för många patroner ska förbjudas eller licensbeläggas.

Men det saknas majoritet i riksdagen för en kommande propositionen sedan regeringen inte klarat att övertyga de borgerliga om en uppgörelse i frågan. Inte heller SD och V är med på att godkänna propositionen.

En rad motioner om vapenfrågor

Men det händer fler saker i vapenpolitiken. Just nu behandlas en rad motioner om vapenfrågor av riksdagens justitieutskott. Normalt bifalls motioner ytterst sällan.

Men i det rådande parlamentariska läget, där regeringen saknar majoritet, kan detta mycket väl bli fallet.

Det gäller bland annat motioner med förslag om att avskaffa tillståndsplikten för ljuddämpare och att rekommendera att hanteringen av vapenlicenser flyttas från Polismyndigheten till den av riksdagen beslutade, men inte införda, Viltmyndigheten.

Dessutom kan vapengarderoben komma att utökas och reglerna för förvaring hos annan förenklas.

De borgerliga och SD ändrar spelplanen

Håller partierna det de lovade i valrörelsen finns en majoritet, bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, om allt detta.

Flera politiker i utskottet, främst Sten Bergheden (M), Adam Marttinen (SD) och Jonny Cato Hansson (C), har även upprepade gånger uttalat sig till förmån för lättnader i regelverket. Centerpartiet och Liberalerna har också deklarerat att Januariöverenskommelsen inte omfattar vapenfrågor.

Därför kan C och L inte förväntas stödja regeringen inom detta område. Justitieutskottets betänkande blir offentligt den 11 juni. Sedan ska frågorna debatteras och beslutas i riksdagen den 18 juni.

Femårslicenserna kan slopas

Utskottet kan även komma att föreslå att systemet med tidsbegränsade vapenlicenser, som infördes 2000, tas bort.

Där har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förordat ett totalt avskaffande av femårslicenserna.

Moderaterna och Centerpartiet har velat revidera systemet och ta bort femårslicenser för vissa vapentyper, eller göra om systemet så att licensen inte behöver sökas om utan förnyas automatiskt om skytten fortfarande är aktiv.

Källor som Jakt & Jägare talat med säger att det finns en möjlighet att Moderaterna och Centerpartiet anpassar sina förslag med övriga oppositionspartiers för att få till en majoritet för ett avskaffande av systemet med femårslicenser.

Gäller vapen för målskytte

Idag är licenser för flerskottsenhandsvapen och helautomatiska vapen, för andra ändamål än samling, tidsbegränsade till fem år.

Det är en licensordning som utsatts för mycket hård kritik eftersom det är huvudorsaken till de mycket långa licenshandläggningstiderna.

I samband med att utredningsförslaget om implementeringen av EU:s vapendirektiv lades även förslag om att ta bort licenskravet för ljuddämpare. Det beskrevs dock då som ett försök att ”sockra” den i övrigt beska medicin som presenterades.

Jakt & Jägare rapporterade om det här:

S-kruxet om dämpare

Regeringen lade sedan inte fram något förslag om avskaffade ljuddämparlicenser.

Jakt & Jägares källor uppger att regeringen velat ha ett system där ljuddämpare blir tillståndsfria. Men kruxet var i så fall att den specifika ljuddämparen skulle knytas till ett visst vapen.

Även om avgiften för tillståndet därmed togs bort skulle det i praktiken innebära en begränsning jämfört med idag, där en jägare kan använda samma ljuddämpare till flera vapen.

Vill slopa dämparlicenser helt

Regeringen har också enligt uppgift motsatt sig att ljuddämpare används för kulvapen i klass 4. Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har dock helt velat avskaffa tillståndskravet för ljuddämpare.

Även vapengarderoben diskuteras i utskottet. Kristdemokraterna har föreslagit att vapengarderoben slopas helt. Sverigedemokraterna vill att garderoben utökas till tio vapen för jakt. Nu är det max sex jaktvapen som gäller.

Majoritet för utökad vapengarderob

Moderaterna och Centerpartiet har föreslagit att vapengarderoben ska utökas utan att ange någon storlek.

Om partierna stödjer sina egna tidigare förslag och vallöften finns därmed en tydlig majoritet för en utökning av vapengarderoben.

Idag är Sverige det enda EU-land, där jakt och skytte bedrivs, som inte accepterar EU:s vapenpass.

Huvudnumret i första vapendirektivet

Vapenpasset var huvudnumret i EU:s första vapendirektiv som kom 1991. Vapenpasset skulle innebära att den som har tillstånd att inneha vapen i ett EU-land inte behöver söka införseltillstånd när denne ska åka på en jaktresa eller på en skyttetävling i ett annat land.

Sverige har dock ännu inte accepterat vapenpasset. Det innebär till exempel att jaktturister från andra EU-länder tvingas söka tillstånd för att få ta med sig sitt vapen. Det är en process som både är kostsam och kan ta flera månader.

Grönt ljus för EU-vapenpasset

Regeringen har inte velat ändra systemet, medan Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet i valrörelsen ville att även Sverige skulle anpassa sig och acceptera vapenpasset. I utskottet kan det därför bli ja till vapenpasset.

Det skulle i så fall ha stor betydelse för jaktturismen och möjligheten att ordna internationella skyttetävlingar i Sverige.

Lähde: Laddat för ny vapenpolitik – Jakt & Jägare

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.