Päivittäinen arkisto: 11.06.2019

Metsästä tuli trendikäs liikuntapaikka

Pe­rin­tei­sen rin­kan kans­sa va­el­ta­mi­sen li­säk­si kan­sal­lis­puis­tois­sa käy­dään nyt har­ras­ta­mas­sa eri­mer­kik­si pol­ku­juok­sua, maas­to­pyö­räi­lyä tai me­lon­ta­ret­kei­lyä. Vaik­ka ih­mi­set ul­koi­le­vat enim­mäk­seen oma­toi­mi­ses­ti, luon­toin­nos­tus on nä­ky­nyt myös ul­koi­lu­jär­jes­tö Suo­men La­dun jä­sen­mää­räs­sä ja tem­paus­ten suo­si­os­sa, ker­too toi­min­nan­joh­ta­ja Eki Karls­son. Vii­me vuon­na nuku yö ul­ko­na -tem­pauk­seen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito