Valtakunnallinen riistaneuvosto | Suomen riistakeskus

Valtakunnallisen riistaneuvosto käsittelee valtakunnan tasolla riistataloutta koskevia asioita. Riistaneuvosto lisää osaltaan riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkii toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista.

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on edustaja kultakin Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelta.

Riistaneuvostoon kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä julkisesta tahosta, Luonnonvarakeskuksesta, maa- ja metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä, metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 4 §:

  • osallistuu Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun, valtakunnalliseen riistatalouden suunnitteluun sekä riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu- ja päivittämistyöhön
  • huolehtii hoitosuunnitelmatyöhön liittyvästä valtakunnallisesta sidosryhmien kuulemisesta
  • käsittelee alueellisten riistaneuvostojen aloitteet ja päättää jatkotoimista

Lähde: Valtakunnallinen riistaneuvosto – Suomen riistakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.