Aseen käsittelytaidot siirtyvät enää harvoin sukupolvelta toiselle

Metsästys­ammunnan ABC -koulutus on valtakunnallinen koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa eväitä ammunnan alkeisiin.

Metsästäjätutkintoja suoritetaan eniten isoissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Espoossa, Rovaniemellä ja Oulussa. Tämä kertoo metsästysharrastuksen ja metsästäjäkunnan muutoksesta: harrastukseen pariin tullaan yhä useammin kaupunki­ympäristöstä maaseudun sijaan.

Ampuma-aseiden käsittely ja ampuminen kuuluvat olennaisena osana metsästykseen.

Läheskään kaikilla uusilla metsästäjillä ei kuitenkaan ole lähipiirissä tuttavaa tai sukulaista, jotka opastaisivat turvallista aseenkäsittelyä ja ampumista.

Metsästäjätutkinto uudistui vuoden alusta.

Ampumataitojen kehittäminen on edelleen omaehtoista, mutta Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen riista­keskus linjasivat, että tarve yhtenäiselle, valtakunnalliselle mallille metsästysammunnan alkeiden opetukselle on olemassa, kertoo koulutussuunnittelija Jussi Partanen Metsästäjäliitosta.

Riistakeskus rahoitti ja Metsästäjäliitto toteutti metsästysammunnan ABC -hankkeen, joka aloitettiin vuonna 2015.

Metsästäjien kouluttamiseen liittyy omat haasteensa.

Partanen sanoo, että Suomessa metsästysharrastukseen liittyvissä koulutuksissa käyminen on uutta. ABC-koulutushanke aloitettiin kyselytutkimuksella, jossa selvitettiin, millaisia tarpeita koulutukseen liittyi.

Ampuminen on laji, jota oppii vain ampumalla.

Kynnys lähteä yksin ampumaradalle on joillekin uusille metsästäjille todella korkea. Koulutuksen toivotaan laskevan kynnystä, sillä ampumaharjoittelun pitäisi kuulua kaikkien metsästäjien rutiineihin, sanoo Partanen.

”Kun käy säännöllisesti radalla ampumassa, osaa arvioida taitonsa. On rohkeutta osata jättää hirvi ampumatta, jos tuntuu, että se tulee passiin liian vauhdikkaasti omiin ampumataitoihin nähden.”

ABC-koulutukseen kuuluu ampumakoulutusta kuusi tuntia, jotka jakaantuvat kolmeen tuntiin haulikon ja kolmeen tuntiin kiväärin kanssa. Tehtävärasteja on viisi sekä haulikolle että kiväärille.

Ryhmiin otetaan enintään kuusi koulutettavaa kouluttajaa kohden. Koulutuksia on pidetty eri puolilla Suomea heinä–elokuun aikana. Jo 100 henkeä on osallistunut koulutuksiin.

”Seuraava etappi on jatko­kou­lutuksen järjestäminen, sille tuntuisi olevan kova kysyntä”, Partanen sanoo.

Kurssi on maksullinen. Koulutukseen osallistujat pääsevät halutessaan käyttämään kouluttajien aseita tai omia aseitaan, patruunat kuuluvat hintaan ja kouluttajat saavat työstään korvauksen.

”Ilmaiskoulutus ei ole enää tätä päivää, talkootöiden ilosta ei väkeä saada enää tekemään hommia.”

Koulutus on suunniteltu juuri metsästäjätutkinnon suorittaneille, mutta se on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aseenkäsittelytaitoa ja ammuntaa.

”Yksi keino kehittää omaa metsästysammuntaa ilman ampumista, on harjoitella etäisyydenarviointia. Kun se on hallussa, jäävät liian kauas ammutut haulikon laukaukset sorsalla ampumatta.”

Lähde: Aseen käsittelytaidot siirtyvät enää harvoin sukupolvelta toiselle – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.