Koiranpennun sosiaalistaminen

Koiran myöhempään stressinsietokykyyn, sosiaalisuuteen ja jopa oppimiskykyyn vaikuttaa suuresti se, mitä pentu on kokenut kasvattajan luona ennen luovutusikää.

Pentu ei saisi kasvaa liian virikkeettömässä ympäristössä, koska muuten sen on vaikea sopeutua asuinympäristönsä outoihin ääniin, ihmisiin ja muihin koiriin.

Huonosti sosiaalistuneen koiran kanssa on vaikeaa elää kaupunkiympäristössä, jossa koira joutuu kohtaamaan mitä ihmeellisimpiä ärsykkeitä päivittäin.

Koiranpennun sosiaalistaminen: vastasyntyneen ajanjakso (viikot 1-2)

Koiranpennut syntyvät hermostollisesti heikosti kehittyneinä ja ensimmäisten kahden viikon aikana ne ovat sokeita ja kuuroja.

Näiden kahden ensimmäisen elinviikon aikana pentu tarvitsee lähinnä lämpöä, ravintoa ja emon hoivaa.

Tänä ajanjaksona pentujen kannattaa antaa olla rauhassa emonsa seurassa, sillä vierailevat ihmiset saattavat tehdä emon levottomaksi.

Koiranpennun sosiaalistaminen: siirtymävaiheen ajanjakso (viikko 3)

Pentujen seuraavaa kehitysvaihetta kutsutaan siirtymävaiheeksi. Kahden ja neljän viikon iän välillä pentujen aistit kehittyvät nopeasti, ja tässä ikävaiheessa ne hyötyvät virikkeisestä ympäristöstä.

Tutkimuksissa on todettu, että siirtymävaiheessa pienelle stressille altistuneet pennut ovat aikuisina elinvoimaisempia ja sopeutuvaisempia kuin ilman pientä stressiä kasvaneet.

Sopivia ympäristövirikkeitä siirtymävaiheessa oleville pennuille ovat monet tavallisen kodin ärsykkeet: valojen sytyttäminen ja sammuttelu, erilaiset lattiapinnat, kynnykset, lämpötilanvaihtelut ja eri-ikäisten ihmisten käsiteltävänä oleminen.

Ennen viiden viikon ikää koiranpentu tutkii ympäristöään melko ennakkoluulottomasti ja toipuu säikähdyksistä nopeasti.

Aistien ja hermoston stimuloinnin lisäksi ympäristön ärsykkeet totuttavat pentua nyt myös kaikkeen siihen, mitä se tulee kohtaamaan elämässään. Jos pennun on tarkoitus asua sisällä kotikoirana, olisi hyvä että se tottuisi jo kasvattajan luona tiskien kilinään, ohi kulkeviin ihmisiin, toisiin lemmikkieläimiin, lapsiin ja niin edespäin.

Koiranpennun sosiaalistaminen: sosiaalistumisen ajanjakso (viikot 4-12)

Seuraava tärkeä herkkyyskausi pennun elämässä on sosiaalistumisen ajanjakso. Pentu on opetellut sosiaalisia taitoja jo emonsa ja sisarustensa kanssa, ja se saa jatkaa sisarustensa kanssa leikkimistä vielä ainakin seitsenviikkoiseksi, joka on Suomessa koiranpennun varhaisin sallittu luovutusikä.

Noin viiden viikon iästä eteenpäin pentu kiinnittää entistä tarkemmin huomiota ihmiseen.

Pennut lähestyvät mielellään ihmistä ja tätä pentujen kasvavaa uteliaisuutta on syytä käyttää hyväksi tutustuttamalla pennut käsittelylle, lyhyisiin automatkoihin (parin minuutin ajomatkoihin), pölynimurointimeteliin ja muille ihmisiin liittyviin outoihin tapahtumiin.

Sosiaalistumiskauden edetessä pennuista tulee usein epävarmempia uusien asioiden suhteen, eivätkä ne toivu säikähdyksistä niin nopeasti kuin ennen viiden viikon ikää.

Siksi uusien voimakkaiden kokemuksien esittelyssä tulisi käyttää harkintaa, sillä voimakkaat negatiiviset muistot voivat jäädä koiran mieleen koko loppuiäksi.

Pentujen itsehillinnän harjoittelu on alkanut hampaiden puhjettua kolmen viikon iässä, kun pennut oppivat toistensa reaktioista hillitsemään puruvoimaansa.

Toinen tärkeä oppitunti on se, kun emo vähitellen vieroittaa pennut imetyksestä.

Se, kuinka pitkään emo haluaa imettää pentujaan, vaihtelee roduittain ja yksilöittäin, mutta useimmiten viiden viikon ikään mennessä emo on jo merkittävästi vähentänyt imettämistä.

Emon käytöksen ansiosta pentu oppii hyväksymään sen, että joskus sitä estetään tekemästä mitä se haluaisi. Ihminen jatkaa emon aloittamaa työtä kieltämällä pentua esimerkiksi järsimästä huonekaluja.

Lopuksi

Varhaiskokemusten ajoitus ja laatu ovat ratkaisevan tärkeitä pennun tasapainoisen kehityksen kannalta ja tämän vuoksi suosittelen koiranpennun hankkimista kasvattajalta, joka huolehtii pentujen henkisestä kehityksestä yhtä hyvin kuin fyysisestä.

Näin saat itsellesi oppimishaluisen, ihmiseen leimautuneen pennun, ja tuet samalla vastuullista koirankasvatusta.

Lähde: Koiranpennun sosiaalistaminen | Eläinlääkäriin

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.