Karttapalvelu kertoo hirvikannan koon ja metsien hirvituhot

Yksityismetsissä tehtyjen hirvieläinvahinkoarvioiden sijainti ja yksittäisten kohteiden pinta-alat löytyvät nyt Metsäkeskuksen karttapalvelusta. Palvelussa tietoja voi verrata hirvikannan kokoa kuvaavaan lumijälki-indeksiin.

Kartta havainnollistaa hirvieläinkannan suuruutta ja sen metsille aiheuttamia tuhoja.

Karttapalvelun tiedot perustuvat Metsäkeskukselle taimikkotuhoista vuosina 2013–2015 tehtyihin riistavahinkoilmoituksiin, joiden ohella palveluun on tuotu myös Luonnonvarakeskuksen lumijälki-indeksin tuottama tieto hirvikannan laajuudesta.

Jos hirvieläintuhojen laajuus ylittää 170 euroa, voi metsänomistaja tehdä Metsäkeskukselle riistavahinkoilmoituksen. Valtio korvaa vain yksityismetsille aiheutuneita riistavahinkoja.

Hirvieläinvahinkokorvauksia myönnettiin vuonna 2014 haetuista vahingoista vain kahdeksasosa eli reilut 450 000 euroa muutaman vuoden takaisista huippulukemista.

Haetut korvaukset eivät vielä kerro koko totuutta tuhojen määrästä, toteaa Markku Remes, metsänhoidon johtava asiantuntija Suomen metsäkeskuksesta.

Myönnetyt korvaukset ovat alentuneet vuoden 2013 hirvieläinasetuksen korvausperusteiden muutosten sekä uuden metsälain myötä.

Metsänomistajat jättävät myös hakematta korvauksia sattuneista vahingoista.

Merkittävä syy vähäisiin korvausmääriin on myös se, että Suomen pinta-alasta noin 40 prosenttia on muiden kuin yksityisten metsänomistajien, esimerkiksi valtion, omistuksessa ja näin ollen tuen ulottumattomissa.

Hirvivahinkojen tarkastelu on juuri nyt ajankohtaista.

Alueelliset riistaneuvostot ovat määrittämässä tavoitteita, joilla pyritään vaikuttamaan hirvieläinkantojen suuruuteen sekä myönnettyihin hirvilupiin.

Hirvituhot kartalla: www.metsakeskus.fi/hirvielainvahinkoarviot
Tietoa hirvituhoista ja korvauskäytännöstä: www.metsakeskus.fi/tuhot-taimikoissa

Lähde: Uusi karttapalvelu kertoo hirvikannan koon ja metsien hirvituhot | Metsäkeskus

Kategoria(t): Metsänhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.