Hirvet tuhosivat ennätysmäärän taimikoita Kymenlaaksossa — Vahinkoja korvattiin moninkertaisesti aiempaan verrattuna

Viime vuonna hirvivahinkokorvausten määrä moninkertaistui Kymenlaaksossa edellisvuoteen verrattuna.

Metsänomistajat hakivat vuonna 2017 ahkerasti korvauksia hirvituhoista. Metsänomistajille maksettujen hirvivahinkokorvausten määrä sekä korvattava pinta-ala kasvoi Kymenlaaksossa moninkertaisiksi edellisvuodesta.

Korvaushakemusten määrää nosti hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä sekä se, että hirvikanta paisui joillain alueilla ylisuureksi.

Korvattava pinta-ala oli Kymenlaaksossa 29,7 hehtaaria ja korvaussumma 17 714 euroa. Edellisvuonna Kymenlaaksossa korvattiin tuhoja 4,3 hehtaarilla.

Asetus muuttui

Hirvivahinkoasetukseen tuli muutoksia viime vuoden toukokuussa, mikä osaltaan innosti metsänomistajia hakemaan korvauksia ja selitti korvausmäärän kasvua.

Korvausten laskennassa otettiin käyttöön uudet taimikonarvotaulukot ja puutavaralajien hinnat, ja vahinkoja alettiin mitata arviointikäynneillä vain kasvatettavaksi tarkoitetuista puuntaimista.

Näin korvataan vain todellinen vahinko, kertoo metsäneuvoja Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

Sen jälkeen korvausmäärät ovat olleet laskusuunnassa vuoteen 2016 saakka. Hirvivahinkokorvaukset maksetaan maanomistajille touko-kesäkuussa. Korvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Metsänomistajat voivat hakea korvausta hirvituhoista Metsäkeskuksesta.

Korvausta maksetaan, kun vahinkokriteerit täyttyvät ja tuhojen laajuus ylittää 170 euron korvauskynnyksen.

Metsäkeskus perii hirvivahinkoarvioinnista metsänomistajilta vähintään 150 euron maksun. Arviointikustannuksen saa takaisin, jos vahinkojen korvauskynnys täyttyy.

Lähde: Hirvet tuhosivat ennätysmäärän taimikoita Kymenlaaksossa — Vahinkoja korvattiin moninkertaisesti aiempaan verrattuna – Kouvolan Sanomat

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.