Raivaussahan terän teroitus – Metsälehden taimikonhoitokoulu | YouTube

Raivaussahan terä on hyvä teroittaa eli viilata jokaisella sahan tankkaustauolla. Teroittaminen on helpointa viilanohjaimen avulla

Reilusti maanpintaa paljastavat maanmuokkausmenetelmät lisäävät taimikkoon syntyvän lehtipuun määrää ja nostavat samalla taimikonhoitokuluja.

”Mitä vähemmän maanpintaa rikotaan uudistamisen yhteydessä, sitä vähemmän lehtipuista koituu haittaa taimikonhoitovaiheessa.”

Kannattavimpia maanmuokkausmenetelmiä ovat laikku- ja kääntömätästys, sillä niissä paljastuu huomattavasti vähemmän lehtipuiden siementen itämiseen sopivaa maanpintaa kuin esimerkiksi äestyksessä.

Myös kasvatettava puulaji vaikuttaa siihen, millaista taimikonhoitotarve on.

Kuusentaimikoissa poistetaan erityisesti lehtipuustoa, männyntaimikoiden harvennuksessa poistetaan enimmäkseen pienempikokoista mäntyä.

Taimikonhoidon viivästyessä valta-asemaan päässeen lehtipuuvesakon sahaus on hankalampaa, mikä nostaa kustannuksia.

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.