Hirviongelma häiritsee kuutostiellä – ongelmia sekä ajoneuvoliikenteessä että Luumäen ja Imatran välisellä junaradalla

Väylävirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta välisen moottoriliikennetien hirviongelmiin liittyvän selvityksen.

Selvitystyön taustana on valtatien 6 parantamisen jälkeen syntynyt tilanne, jossa riista-aidattu moottoriliikennetie katkaisee hirvien kesä- ja talvilaidunten välisen kulkureitin.

Uutta kulkureittiä etsivät hirvet pakkautuvat ajoittain riista-aidan läheisyyteen. Tästä aiheutuu vaaratilanteita etenkin valtatien pohjoispuolisella tieverkolla.

Ongelma koskee myös valtatien lähellä olevaa Luumäki-Imatra junarataa, jossa on jäänyt hirviä junan alle.

Kevään 2019 aikana selvitetään, miten hirvien kulkureitit ovat muuttuneet ja minkälaisia liikenneturvallisuusongelmia hirvien muuttuneesta liikkumisesta aiheutuu.

Työssä haastatellaan muun muassa poliisia ja rautatien kunnossapitäjää.

Toukokuussa järjestetään Luumäellä kaksi keskustelutilaisuutta, joissa selvityksen tekijät kuulevat paikallisia metsästysseuroja sekä Suomen riistakeskuksen ja alueen riistanhoitoyhdistysten edustajia.

Parhaillaan ollaan kartoittamassa tilaisuuteen kutsuttavia henkilöitä, joilla olisi paras tieto esiin tulleista ongelmista.

Tilaisuuksien tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa ongelman luonteesta sekä pohtia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa keinoja hirviongelmien vähentämiseksi.

Tilaisuudet ovat työpajatyyppisiä ja niihin sisältyy työskentelyä karttojen ääressä.

Tilaisuuksien järjestämisestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

ELY-keskuksen edustajien lisäksi tilaisuuksissa on mukana työssä konsulttina toimivan Plaana Oy:n suunnittelijoita sekä hirvieläinasiantuntija.

Kesän jälkeen laaditaan parantamistoimenpide-ehdotukset esimerkiksi luiska- ja aitarakenteiden muutoksista, joilla voidaan ohjata ja helpottaa hirvien kulkemista ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä suunnitteluryhmässä mukana olevan hirvieläinasiantuntijan kanssa.

Hankkeen tulokset julkaistaan raportissa, jonka alustava valmistumisajankohta on lokakuu 2019.

Hirvionnettomuuksien kehitys

Vuonna 2017 Suomen teiltä tilastoitiin 1 824 hirvionnettomuutta. Niiden määrä laski kolme prosenttia.

Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2017. Vuonna 2016 niissä kuoli niinikään kolme ihmistä.

Hirvionnettomuuksissa loukkaantui 145 ihmistä vuonna 2017. Vuonna 2016 loukkaantuneita oli 146.

Vuoden 2017 hirvionnettomuuksien laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle olivat 63,5 miljoonaa euroa.

Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa, varsinkin vilkkailla kaksikaistaisilla pääteillä.

Vuonna 2017 hirvien kanssa kolaroitiin eniten PohjoisSavon, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, ja Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

Lähde: Liikennevirasto

Lähde: Hirviongelma häiritsee kuutostiellä – ongelmia sekä ajoneuvoliikenteessä että Luumäen ja Imatran välisellä junaradalla | Lappeenrannan Uutiset

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.