Majavapadon purkuun maanomistajan luvalla

Majavien kaatamat puut aiheuttavat tie-, pelto- ja metsäalueille paikoitellen suuriakin vahinkoja muun muassa Pohjois-Savossa missä kanadanmajavakanta on yksi maan tiheimmistä.

Yleisimpiä ongelmakohtia ovat majavien tierumpuihin tai metsäojitusalueille tekemät padot. Majavapadosta tulisikin Suomen riistakeskuksen ohjeistuksen mukaan ilmoittaa maanomistajalle tai paikalliselle metsästysseuralle, jotta vedennoston hyödyt ja haitat pystytään arvioimaan.

Majavapadoista ei ole pelkästään haittaa, sillä vedennostosta hyötyvät monet metsänelävät elinolojen monipuolistuessa.

Esimerkiksi vesi- ja kanalinnuille syntyy arvokkaita kosteikkoympäristöjä, joissa ravintohyönteiset viihtyvät. Lisäksi järveen tai lampeen liittyvästä tulva-alueesta muodostuu kevätkutuisten kalojen lisääntymispaikka.

Majavan asuttuun pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen estämiseksi purkaa Pohjois-Savossa maanomistajan luvalla 15.6.–15.10 välisenä aikana. Muuna aikana purkamiseen ei saa ryhtyä.

Suomessa majavalajeja on kaksi, kanadanmajava ja harvalukuisempi euroopanmajava. Kanadanmajavaa voidaan metsästää maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla. Euroopanmajavan metsästäminen sen sijaan vaatii Suomen riistakeskuksen myöntämän pyyntiluvan.

Majavakantojen hoidossa pyritään pitkällä tähtäimellä euroopanmajavan suosimiseen. Kanadanmajava puolestaan lasketaan vieraslajiksi.

Majavan metsästys alkaa elokuun 20. päivänä. Pyyntivälineenä käytetään pääasiassa kivääriä, metsästysjousta tai heti tappavia rautoja. Riistaeläimenä majava on arvokas. Siitä hyödynnetään muun muassa kestävä turkis ja maukas liha.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kanadanmajavia on koko maassa vähintään 3 900 ja enintään 7 200. Kanta on tihein Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Euroopanmajavan kanta-arvio on vähintään 2 400 yksilöä. Euroopanmajavan levinneisyysalue käsittää melkein koko Satakunnan, osan Etelä-Pohjanmaata ja rannikko-Pohjanmaan eteläosia.

Lähde: Majavapadon purkuun maanomistajan luvalla

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.