Ampuma-aseluvat | Poliisi

Poliisi myöntää ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia.

Aselupahakemukset toimitetaan poliisilaitokselle.

Ampuma-aseen ja kaasusumuttimen hankintaan ja hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan antaa myös Suomessa rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle ja säätiölle.

Ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus. Hakijan pitää myös täyttää luvan saajaa koskevat edellytykset.

Ampuma-aselain mukaiset lupahakemukset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta saatetaan vireille suullisella hakemuksella, jonka hakemuksen vastaanottanut virkailija kirjaa poliisin asetietojärjestelmään.

Hakijan on kuitenkin aina esitettävä hakemuksensa perustelut kirjallisesti.

Aselupaa haettaessa on oltava mukana

Aseen hankkimisoikeus on voimassa pääsääntöisesti vuoden, erityisin syin perusteltuna enintään kaksi vuotta.

Aseluvan nojalla hankittu ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan hankkimisesta, mutta kuitenkin ennen hankkimisoikeuden voimassaolon päättymistä.

Aselupalomakkeet

Yksityistä tuontilupaa, suostumusta, ennakkosuostumusta ja suostumusta yksityiseen siirtoon lukuun ottamatta ampuma-aselain mukaiset lupahakemukset voidaan saattaa vireille suullisella hakemuksella.

Hakijan on kuitenkin aina esitettävä hakemuksensa perustelut kirjallisesti.

Perustelulomakkeilla, joita on kolme eri tarkoituksiin,

 • yksi haettaessa ampuma-aselain mukaista lupaa metsästysperusteella,
 • toinen haettaessa ampuma-aselain mukaista lupaa ampumaurheilu/-harrastusperusteella

Kun lupaa haetaan metsästys- tai urheiluammuntaperusteella, hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys.

Jos hakijalla on metsästyskortti tai ampumaseuran jäsenkortti, se tulee ottaa mukaan lupahakemusta jätettäessä.

 • kolmas muihin hakemuksiin, hakija voi esittää hakemuksena perustelut.

Kun lupaa haetaan työtä varten on hakijan esitettävä selvitys siitä, että hän on koulutuksessaan tai muuten perehtynyt ampuma-aseen turvalliseen käsittelemiseen ja että hänellä on hyväksyttävä peruste ampuma-aseen kantamiseen työssään.

Tämän voi osoittaa esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella.

Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa ainoastaan Poliisihallituksen hyväksymälle asekeräilijälle.

Kun lupaa haetaan muistoesineenä säilyttämisperusteella, hakijan on esitettävä kirjallisesti ne seikat, joiden perusteella aseella on erityistä muistoarvoa hänelle.

Säilyttäminen ja kuljettaminen perusteella lupa voidaan antaa huoltajalle, jonka alaikäiselle huollettavalle samanaikaisesti myönnetään rinnakkaislupa huoltajan omistamaan aseeseen. Tällöin huoltaja ei itse saa ampua aseella.

Luvan hakijan ei tarvitse lupahakemuksen jättäessään käyttää näitä lomakkeita, kunhan hän muutoin perustelee kirjallisesti hakemuksena perustelut ja perusteluista ilmenevät ainakin lomakkeissa mainitut seikat.

 • Perustelut metsästys pdf | doc
 • Perustelut ampumaurheilu pdf | doc
 • Perustelut ampuma-aselain mukainen lupa pdf | doc
 • Aseen omistajan ja/tai huoltajien suostumus rinnakkaisluvan myöntämiseen pdf | doc
  Lomaketta käytetään haettaessa ampuma-aseen tai aseen osan rinnakkaislupaa

Todistus aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta

Todistus loukku- tai luolapyynnistä

Kaksoiskappalehakemus

Lomaketta käytetään yksityishenkilön, yhteisön tai säätiön hakiessa kaksoiskappaletta ampuma-aselaissa tarkoitetuissa tapauksissa (esim. kadonneen tai turmeltuneen lupatodistuksen tilalle tai luvanhaltijan henkilötietojen muuttuessa)
pdf | doc

Suostumus ampuma-asekouluttajaksi

Lomaketta käytetään yhdistyslain 4 §:n mukaisen yhdistyksen hakiessa ampuma-asekouluttajan asettamista
pdf | doc

Ase10
Lomaketta käytetään haettaessa yksityistä tuontilupaa

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • kaasusumuttimien
 • yksityistä käyttöä varten tapahtuvaan maahantuontiin (siirto/tuonti)
  Lupa tarvitaan, kun henkilöllä ei ole oikeutta aseluvan nojalla tuoda esinettä maahan.

Ase10a
Liite yksityiseen tuontilupaan

Ase11
Lomaketta käytetään hakemukseen ja suostumukseen suomalaiselle ulkomailla annettavaa

 • ampuma-aseen
 • aseen osan
 • ampumatarvikkeiden
 • kaasusumuttimen
 • hankkimiseen oikeuttavaa lupaa varten

Ase12
Lomaketta käytetään hakemukseen ja ennakkosuostumukseen

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • erityisen vaarallisten ammusten siirtämiseksi Suomeen toisesta EU-jäsenvaltiosta. Ennakkosuostumus toimitetaan esineiden lähtövaltion viranomaisille haettaessa siirtolupaa.

Ase13
Lomaketta käytetään hakemukseen ja siirtolupaan

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • erityisen vaarallisten ammusten siirtämiseksi Suomesta.

Siirtolupa on oltava aina siirrettäessä esineitä EU-jäsenvaltiosta toiseen, mikäli siirto ei perustu asepassiin tai aselupien vastavuoroiseen tunnustamiseen jäsenvaltioiden kesken.

Ase13a
Liite hakemukseen ja siirtolupaan Suomesta

Ilmoitus luvattomasta ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunasta, erityisen vaarallisesta ammuksesta tai räjähteestä (sähköinen lomake)

Lähde: Poliisi – Ampuma-aseluvat

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.