Sudet estää metsäpeurojen palauttamisen luontoon Etelä-Pohjanmaalla

Ensimmäiset metsäpeurat Lauhanvuoren kansallispuiston totutustarhasta oli tarkoitus palauttaa luontoon tämän vuoden lopulla.

Metsäpeurojen vapauttaminen luontoon Lauhanvuoren kansallispuiston totutustarhasta ei ehkä onnistu suunnitellusti. Syynä on läntisessä Suomessa kasvanut susikanta.

Tuoreimman susikanta-arvion mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli maaliskuussa 2018 neljä susilaumaa, joista kaksi aivan Lauhanvuoren lähialueilla.

Suden saalistuksen tiedetään olevan merkittävin pannoitettujen metsäpeurojen kuolinsyy Kainuussa.

– Vaikka sudet eivät aktiivisesti etsisi totutustarhasta vapautettuja metsäpeuroja, eivät metsäpeurakannan kasvun edellytykset Lauhanvuoren alueella ole suden kanta-arvioon peilaten tällä hetkellä kovinkaan hyvät, toteaa projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksen Eräpalveluista.

Vaihtoehtoisia suunnitelmia

EU-rahoitteisen MetsäpeuraLIFE (siirryt toiseen palveluun)-hankkeen tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Metsäpeuroja siirrettiin vuoden 2017 lopulla Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoihin rakennettuihin totutustarhoihin.

Ensimmäisten eläinten vapauttamista totutustarhoista luontoon on ryhdytty suunnittelemaan ja päätös vapautuksista tehdään ensi kesän aikana.

Palautusistutusalueet päätettiin hankkeen suunnitteluvaiheessa neljä vuotta sitten. Valintakriteereinä olivat silloin muun muassa metsäpeuralle sovelias elinympäristö sekä suhteellisen alhainen suurpetotiheys seudulla.

Hankkeen suunnitteluvaiheen jälkeen susikannan painopiste on kuitenkin siirtynyt läntiseen Suomeen ja sen takia nyt mietitään vaihtoehtoisia vapautussuunnitelmia.

Alun perin tarkoitus oli vapauttaa ensimmäiset metsäpeurat molemmista totutustarhoista vuoden 2019 loppupuolella.

Nyt vaihtoehtoja ovat projektipäällikkö Mykrä-Pohjan mukaan ainakin Lauhanvuoren metsäpeurojen vapautusten siirtäminen myöhempään ajankohtaan sekä alkuvaiheen vapautusten keskittäminen Seitsemisen kansallispuistoon.

– Palautusalueiden olosuhteiden muutoksista aiheutuvien riskien hallinta on keskeinen syy sille, miksi totutustarhoja ylipäätään rakennettiin yhden sijasta kaksi, muistuttaa Mykrä-Pohja.

Kanta kasvaa hitaasti

Ihanneoloissakin metsäpeurakanta kasvaa hitaasti, koska metsäpeuranaaras saa vain yhden vasan vuodessa.

Totutustarhoista voidaan vapauttaa aluksi muutamia yksilöitä kerrallaan, joten kanta kasva hitaasti ensimmäisten vuosien aikana.

– Tämän takia mikä tahansa eläinten kuntoa heikentävä tai kuolleisuutta lisäävä tekijä voi vaikuttaa merkittävästi palautusistutuksen onnistumiseen, kertoo Mykrä-Pohja.

Metsäpeuran suojelun haasteet eivät riitä perusteluksi susikannan pienentämiselle, todetaan MetsäpeuraLIFE-hankkeen tiedotteessa.

Susien tappaminen on mahdollista vain Suomen riistakeskuksen myöntämällä vahinkoperusteisella poikkeusluvalla. Poikkeusluvan myöntämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti, ja se edellyttää tapahtuneen vahingon lisäksi sitä, että muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole.

Lähde: Kasvanut susikanta vaikeuttaa metsäpeurojen suojelua Etelä-Pohjanmaalla – Lauhanvuoren palautusistutukset uhkaavat siirtyä | Yle Uutiset | yle.fi

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.