Onko kaupallinen metsästys ja metsästysvuokrasopimus ristiriidassa keskenään

Kaupallinen metsästys on uusi ilmiö suomalaisessa metsästyskulttuurissa.

Metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistukseen. Omilla mailla saa metsästää kaikkea sallittua riistaa ja tämän metsästysoikeuden voi vuokrata eteenpäin, joko korvauksesta tai vastikkeetta. Metsästysluvan haltija voi myöntää alueelle metsästykseen oikeuttavia, yleensä määräaikaisia metsästyslupia.

Metsästysseurojen vaihtojahdit ja pienimuotoisen kaupallisen toiminnan, jonka tuloilla tuetaan seuratoimintaa, kun rakennetaan metsästysmaja ja saaliinkäsittelytilat tai järjestetään peijaiset on ymmärrettävä tulonhankkimis muoto.

Silloin metsästysseura myy hirven tai valkohäntäpeuran metsästystä suoraan asiakkaille vastikkeetta vuokraamilleen metsästysmaille.

Kun metsästysseura myy hirven tai valkohäntäpeuran lupia kolmannelle osapuolelle, jotka tuovat maksavat asiakkaat seuran maille metsästämään, kaupallisessa ansainta tarkoituksessa.

Maanomistajia hämmentää tällainen kolmannen osapuolen harjoittama liiketoiminta, josta maanomistaja ei saa mitään korvausta. Toiminta voi olla vuokrasopimuksen vastaista.

Vuokrasopimusehdoissa kaupallisesta metsästyksestä

Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata tässä sopimuksessa tarkoitettua metsästysoikeutta kolmannelle ellei siitä erikseen muuta sovita. Yhteislupamenettely on hyväksyttyä. Vuokralainen vastaa siinäkin tapauksessa metsästyksen asianmukaisuudesta.

Vuokranantaja säilyttää myös itse oikeuden metsästää vuokra-alueella. Vuokranantaja voi halutessaan siirtää pidättämänsä oikeuden kolmannelle ilmoittamalla siirrosta ja metsästyksen järjestelyistä vuokralaiselle.

… Tämä sopimus ei oikeuta vuokralaista harjoittamaan alueella metsästysmatkailua tai muuta vastaavaa kaupallista
toimintaa.  Sellaisesta toiminnasta osapuolet neuvottelevat ja sopivat erikseen.

Maanomistaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen ja hakea korvausta sopimusrikkomuksen perusteella jos metsästysseura on toiminut yksipuolisesti ja siirtänyt oikeuksia.

Jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen, rikkoo muutoin sopimusehtoja tai käyttää metsästysoikeuttaan
väärin, eikä rikkomus ole vähäinen, vuokranantaja saa purkaa metsästysvuokrasopimuksen heti päättyväksi.

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.