Rektorer skeptiska till färre vargobservationer – ser fortfarande vargen som ett hot i skolvardagen

Också i vinter tar vargen plats i skolvardagen och många elever får skida endast under noggrann uppsikt. Yle Österbotten har intervjuat tre rektorer, som alla tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser av att det nu görs färre vargobservationer än under samma tid ifjol.

Vi är fortfarande väldigt osäkra och avvaktande, säger Göran Backman som är rektor för Centrumskolan i Oravais.

Backman tycker att statistiken över nya observationer är glädjande men vågar inte tro att det är hela sanningen.

Centrumskolan i Oravais hör till de österbottniska skolor som under vårvintern och hösten 2018 hade allra mest närkontakt med varg. Så sent som i oktober fördrevs en varg från Oravais centrum efter att en 9-årig skolflicka under sin väg hem från skolan mött vargen på 25 meters håll.

Under de senaste veckorna har man inte gjort några vargobservationer i närheten av skolan. Senast det skedde var i mitten av januari. Då insåg man ändå att man behöver lägga upp riktlinjer för hur eleverna ska kunna skida på skolgymnastiken.

Vi hade en liten krisdiskussion i kollegiet om hur vi ska göra och på rektorsmöte med alla rektorer i Vörå kommun pratade vi också om hur vi ska göra, säger Backman.

Överenskommelsen blev den att inga elever får skida ensamma i skogen.

Hos oss skidar vi nu på en sträcka där vi möter varandra hela tiden och där vi som lärare ser eleverna hela tiden. Dessutom har vi gjort så att läraren skidar sträckan först för att kolla om man ser spår eller om man uppfattar någonting.

Viktigast är att ingen är ensam.

För tidigt att ropa hurra

Likadant har man resonerat vid Kimo skola i Oravais, där Christel Blomqvist är rektor. Förra veckan stod skidåkning på programmet, men man beslöt att inte låta eleverna åka den långa skogsslinga som man tidigare använt.

Vi höll oss på det kortare spåret och skidade en slinga som går mera på gräsmattan, där vi ser barnen hela tiden.

Christel Blomqvist tycker liksom Göran Backman att det känns för tidigt att hurra över minskningen i antalet vargobservationer.

Vargen finns nog bak i huvudet. Man måste ta den i beaktande hela tiden, för att barnens säkerhet kommer först.

Blomqvist påpekar att det inte endast är skidturerna som påverkats av vargen. Ofta tvingas man även undvika promenader, länkar eller cykelturer i närmiljön.

Lärarna vill inte gå ut med eleverna och avvika från skolområdet, eftersom de ofta är ensamma med gruppen. Skulle det inträffa något är de långt från tryggheten att kunna söka skydd i skolbyggnaden, säger Blomqvist.

Vargfritt i Tölby-Vikby?

Också i Tölby-Vikby skola i Korsholm har man utnyttjat det fina skidföret under de senaste veckorna. Rektor Johan Smedlund uppger, i linje med rektorskollegerna Blomqvist och Backman, att man är noga med att ha ständig uppsikt över barnen i skidspåret.

Vårt skidspår ligger nedanför skolan på våra åkrar. Vi har skidat där så gott som dagligen, men det är alltid några vuxna med barnen. Faktiskt har vi känt oss rätt så trygga.

Smedlund jämför med höstterminen, då vargobservationerna i Tölby-Vikby-området duggade tätt.

Då lämnade vi bort orientering, skogsvandring och lingonplockning. Det är sådana aktiviteter som gör att eleverna rör sig mera fritt utanför skolans egentliga område, och då kändes det inte tryggt för oss att vistas utanför skolgården.

Smedlund gläds över att det för tillfället är jämförelsevis lugnt på vargfronten. Efter jullovet har man inte fått in en enda rapport om varg i området kring skolan.

Det känns bra, man blir ju begränsad om vargarna ständigt springer runt knutarna, säger Smedlund.

Ansvaret väger tungt

Att raster, gymnastiktimmar och utflykter blir stympade är en sak. Men de tre rektorerna påpekar att problematiken kring varg i skolvardagen även har en annan dimension.

Det handlar om ett ansvar som väger tungt på skolornas personal.

Christel Blomqvist påpekar att skolan har ett enormt ansvar för att tillgodose elevernas trygghet och säkerhet under skoldagen.

Lähde: Rektorer skeptiska till färre vargobservationer – ser fortfarande vargen som ett hot i skolvardagen | Österbotten | svenska.yle.fi

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.