Päivittäinen arkisto: 30.01.2019

Vuosikokousten aika – Osallistu ja vaikuta metsästys- ja riista-asioiden hoitoon | Suomen riistakeskus

Helmikuussa järjestetään riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset, joissa valitaan hallitusten jäsenet erovuoroisten tilalle ja riistanhoitoyhdistyksen edustaja riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen. Kokouksessa päätetään myös toimintasuunnitelmasta. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnan aktiivisuus vaikuttaa jatkossa valtionavustuksen määrään. Vuosikokousten paikat ja ajat löytyvät tammikuun Metsästäjä-lehdestä sekä riista.fi- sivujen tapahtumahausta. Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa jokaisella … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Kansanedustaja Kari Kulmalalta lakialoite metsästyslain muuttamisesta karhun osalta

Lakialoitteessaan Kulmala tuo esille nykyisen lain tulkintaongelmat metsästysrikoksia selvitettäessä. Koska haaskan tai houkuttimen käyttöä ei ole määritelty voimassa olevassa laissa eikä sen esitöissä joutuvat valvontaviranomaiset, syyttäjä ja tuomioistuimet määrittelemään rajan jälkikäteen kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Kulmalan mukaan: ”Nykytilanne on yksittäisen metsästäjän … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Burris Launches Oracle Rangefinding Bow Sight | American Hunter

Burris released at the 147th NRA Annual Meetings & Exhibits the Oracle, an electronic, rangefinding bow sight that eliminates distance estimation and therefore eliminates picking the wrong pin. A built-in rangefinder, activated via a button the archer squeezes along the … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Supikoirien ja muiden haitallisten vieraslajieläinten pyyntisäännökset lausunnoilla

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen, jolla säädettäisiin haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien lintujen ja nisäkkäiden pyydystämisestä. Säännöksiä sovellettaisiin muun muassa supikoiraan ja minkkiin. Määräaika lausunnoille on 6. maaliskuuta. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jonka mukaan haitallisiksi vieraslajeiksi määritellyt supikoira, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

EU-ministereillä ”susilounas” – Aiheena suurpetojen metsästykseen ehdotetut rajoitukset

EU-maiden maatalousministerit löysivät yhteisen näkemyksensä EU:n suurpetopolitiikasta maatalousneuvoston kokouksessa Brysselissä. Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja Ranskan maatalousministeri Didier Guillaume kävivät läpi metsästykseen vaikuttavaa luontodirektiiviä ”susilounaalla”. Euroopan komissio esittää rajoituksia suden, ilveksen ja karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Jos komission … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito