Bra år för både älg- och hjortjakt: ”Älgstammen har ökat i östra Nyland”

Särskilt vitsvanshjortarna har ökat i antal, men också för älgarna har det på många håll varit ett bra år. Det betyder långa dagar till skogs och många fällda djur för de lokala jaktlagen.

Älg- och hjortjakten pågår som bäst. I Sibbo har man skjutit ungefär lika många älgar som i fjol den här tiden.

Men det finns fler kalvar än i fjol, säger Tina Sihvo som är samlicensinnehavare för Sibbo jaktvårdsförening.

Hon har koll på hur många jaktlicenser jägarna i Sibbo har tilldelats.

Totalt har vi 99 licenser för att fälla älg. Av dem ligger en del på hyllan och delas ut vid behov. 69 och en halv licenser har delats ut. Av dem har 50 och en halv använts, säger Sihvo.

En licens ger jägarna lov att skjuta en fullvuxen älg eller två kalvar. De olika jaktlagen i området delar på licenserna.

Det är Finlands viltcentral som beviljar jaktlicenserna. I år har viltcentralen över lag beviljat fler jaktlicenser både för älg och hjort.

De flesta Sibboälgarna verkar hålla till i de södra delarna av kommunen.

På nedre sidan av motorvägen, mot skärgården, finns det en bra population. I de norra delarna av Sibbo finns det mer hjort än älg, säger Sihvo.

Fler älglicenser i år

Också i Lappträsk har älgjakten gått bra.

Enligt Nils Wallen som är verksamhetsledare för Lappträsk jaktvårdsförening hade man på fredagen använt 75,5 av 100 älglicenser. 13 jaktlicenser på älg var ännu outdelade.

Älgstammen har ökat i östra Nyland. I fjol hade vi färre licenser på älg, 75 stycken, säger Wallen.

Lappträskälgarna håller mest till i de södra byarna. Lindkoski, Hindersby, Bäckby, Labby, Harsböle och en del av Ingermansby, räknar Wallen upp.

I Borgå har man redan hunnit använda knappa 70 procent av älglicenserna.

180 licenser har delats ut i år och 150 stycken är använda. Ungefär hälften av de fällda älgarna är kalvar, säger Joa Bergqvist som är verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening.

Också i Borgå har man fått aningen fler älglicenser än i fjol.

Tjurar i södra Borgå

Enligt Joa Bergqvist trivs älgarna överallt i Borgå, åtminstone i unga plantskolor.

Södra delarna av Borgå har haft ett bra tjurbestånd medan det i norr har varit ett lite kraftigare kalvbestånd, säger Bergqvist.

I Lovisa är älgstammen hög, enligt Birger Tikander som är ordförande för Lovisa jaktvårdsförening.

Älgjakten gått ganska bra. Det har varit bra avskjutning på älgarna hittills. Vi har skjutit 43 tjurar, 44 kor och 80 kalvar, säger Tikander.

Enligt Tikander har Lovisa fått 220 älglicenser varav 168,5 har delats ut. Resten delas ut efter hand då behov uppstår.

Tikander känner inte helt till var i det stora Lovisa det finns mest älgar, men han har hört att det finns dåligt med kalvar i Pernå.

Jag jagar själv i jaktföreningen Diana. På vissa ställen märker vi att älgarna flyttar uppåt från skärgården när vintrarna kommer, säger Tikander.

Stark hjortstam

Hjortstammen verkar ha ökat överallt i Östnyland.

Enligt Birger Tikander har man i Lovisa redan använt ungefär hälften av licenserna för vitsvanshjort trots att hjortjakten egentligen kommit i gång först nu.

Det är bättre att skjuta bockar nu i stället för i början av säsongen. Köttet blir bättre när löptiden går ut och de har gjort sitt med hindarna, säger Tikander.

I många föreningar koncentrerar man sig dessutom på älgjakten först och börjar jaga hjort senare.

I Lovisa har man 220 licenser på vitsvanshjort.
Av dem har 181 delats ut.

Enligt Tikander trivs vitsvanshjortarna särskilt bra på Sarfsalö och i Isnäs.

– Det är först under senare år som de börjat stiga upp mot centrala Lovisa, säger Tikander.

Också rådjursstammen har ökat på många ställen.

Det här kan inte stämma, datasystemet visar bara två skjutna rådjur i Lovisa. Det är nog säkert flera jägare som bara inte anmält att de skjutit rådjur, säger Tikander medan han skriver på sin dator.

För rådjur behövs ingen skild jaktlicens, men varje fällt rådjur ska rapporteras.

Lähde: Bra år för både älg- och hjortjakt: ”Älgstammen har ökat i östra Nyland” | Östnyland | svenska.yle.fi

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.