Muutoksia valtion maiden hirvenmetsästykseen alle 1000 hehtaarin sirpalealueilla

Metsästyslain uudistus tuo valtion alueiden hirvenmetsästyksen lupien hakuun merkittäviä muutoksia metsästysvuodelle 2019-2020.

Muuttuvat hakujärjestelyt koskevat myös metsästyslain 8§:n mukaisella alueella sijaitsevien alle 1000 hehtaarin valtion alueiden metsästysoikeutta. Kirjoitus on julkaistu myös Metsästäjä-lehden numerossa 6/2018.

Luvan hakijalla on oltava yhtenäinen alue hirvenmetsästykseen

Metsästyslain 27 §:n mukaan Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia.

Luvan hakijalla on oltava käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1 000 hehtaaria.

Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella.

Käytännössä muutos koskettaa kaikkia, mutta erityisesti Lapin alueella hirveä metsästäviä.

Metsähallituksen hirvenmetsästysalueista on poistettu alle 1000 hehtaarin suuruiset erilliset valtion palstat eli niin sanotus sirpalealueet. Vastaava käytäntö on jo ollut muualla metsästyslain 8 §:n mukaisella alueella käytössä.

Vuodesta 2019 alkaen Metsähallituksen aluelupaa hakevan metsästysseuran tai -seurueen tulee hakemuksessaan erikseen osoittaa pinta-alaltaan ne alle 1000 hehtaarin valtion omistamat alueet, jotka kytkeytyvät hakijan yksityismaihin ja joille hakija hakee hirven metsästysoikeutta.

Käytännössä tämä on helpointa tehdä tarkistamalla ja päivittämällä Oma riista -palvelussa oleva metsästysalueen rajaus.

Kaikki Metsähallituksen hallinnoimat valtion alueet saa erottumaan Oma riista -palvelussa valitsemalla aktiiviseksi tason Valtionmaat.

Ennalta rajatut, nimetyt ja numeroidut Metsähallituksen hirvenmetsästysalueet löytyvät puolestaan tasolta Metsähallitus hirvi (esim. 8135 Koitelainen).

Metsähallituksen hirvenmetsästysalueet päivitetään uuden rajauksen mukaisiksi Oma riista -palveluun ennen aluelupahaun avautumista 1.1.2019. Hirvialueita voi tarkastella myös retkikartta.fi -palvelusta.

Kun hakija on muodostanut metsästysalueen, ilmoitetaan Oma riista -palvelun muodostama kymmenmerkkinen yksilöllinen aluetunnus Metsähallitukselle jätettävässä aluelupahakemuksessa.

Aluelupapäätöksen teon jälkeen Metsähallitus toimittaa Suomen riistakeskukselle sähköisen kartta-aineiston pyyntilupahakemuksen käsittelyä varten. Myös hakija saa tämän rajauksen käyttöönsä Oma riista -palvelussa.

Jos alueluvan hakijalla ei ole käytössään yksityisalueita, hirvenmetsästyksen aluelupaa haetaan lupahakujärjestelmässä kuten aiemminkin.

Hakija, joka ei käytä Oma riista -palvelua, voi osoittaa yksityismaihin kytkeytyvät valtion sirpalealueet toimittamalla hakemuksen liitteeksi paperikartan.

Tarkempia tietoja valtionmaan hirvenmetsästysalueista antavat metsästyksen eräsuunnittelijat.

Step-by-step ohje

Jos metsästysseurallasi tai -seurueellasi on käytössään yksityisiä metsästysalueita ja haet metsästysoikeuta niihin kytkeytyville alle 1000 hehtaarin valtion alueille:

  1. Perehdy Metsähallituksen lupametsästysalueiden ja sirpalealueiden rajauksiin Oma riista -palvelussa.
  2. Muodosta tai päivitä metsästysseuran tai -seurueesi hirvenmetsästysalueesta karttarajaus Oma riista -palvelussa.
    Huom. rajaa mukaan ne valtion alueet, joille haet metsästysoikeutta kaudelle 2019.
  3. Ilmoita hirvenmetsästysalueen yksilöllinen Oma riista -aluetunnus Metsähallitukselle hakiessasi hirvenmetsästyksen aluelupaa.
  4. Metsähallituksen aluelupapäätöksessä määritellään, mitä Metsähallituksen hirvenmetsästys- ja sirpalealueita metsästysoikeuspäätös sisältää.
  5. Luvansaaja ilmoittaa edellä mainitun tiedon hakiessaan hirvieläimen pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta.
  6. Metsähallitus toimittaa kutakin aluelupapäätöstä koskevan sirpalealueiden rajauksen sähköisessä muodossa Suomen riistakeskukselle.

Eräsuunnittelijoiden yhteystiedot >

Lähde: Muutoksia valtion maiden hirvenmetsästyksen aluelupien hakuun – Eräluvat

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.