Päivittäinen arkisto: 24.10.2018

Satakunnan toimialueelle poikkeusluvat 15 ilvekselle

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on metsästyskaudelle 1.12.2018 – 28.2.2019 myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia kaikkiaan 15 ilveksen metsästämiseen. Edellisellä metsästyskaudella ilveksiä kaadettiin 27. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella elää tällä hetkellä 130 – 145 aikuista ilvestä, sekä niille tänä vuonna … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa ilveksen metsästykseen – lupamäärä puolittui

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­set poik­keus­lu­vat jou­lu­kuus­sa al­ka­val­le met­säs­tys­kau­del­le. Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ta­voit­tee­na on il­ves­kan­nan pi­tä­mi­nen va­kaa­na. Ou­lun riis­ta­kes­ku­sa­lu­een osuus oli yh­teen­sä 21 poik­keus­lu­paa. Lu­pa­mää­rä pu­to­si noin puo­leen edel­lis­vuo­des­ta. Syy lu­pa­mää­rän las­kuun on il­ves­kan­nan pie­nen­ty­mi­nen kol­men edel­li­sen vuo­den voi­mak­kaan ve­ro­tuk­sen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty | Suomen riistakeskus

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 205 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta. Lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein. Erityishuomiota kiinnitettiin myös MetsäpeuraLife-hankkeen siirtoalueisiin sekä porohoitoalueen läheisyyteen. Lupamäärä laski merkittävästi kaikilla riistakeskusalueilla lukuun ottamatta Rannikko-Pohjanmaata, jonne lupia … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Pohjois-Karjalaan aiempaa vähemmän ilveksen pyyntilupia

Pohjois-Karjalaan on myönnetty luvat 14 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin, Suomen riistakeskus tiedottaa. Edellisellä metsästyskaudella Pohjois-Karjalassa myönnettiin luvat 33 ilveksen pyyntiin. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Pohjois-Karjalan ilveskanta on pienentynyt selvästi edellisvuodesta. Luonnonvarakeskuksen mukaan Pohjois-Karjalan ilveskanta on 180–200 yksilöä. Vuotta aiemmin vastaava arvio oli … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Etelä-Savoon yhteensä 26 ilveksen kaatolupaa

Riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savoon yhteensä 26 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa. Poikkeusluvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen pentuehavaintojen pohjalta tiheimmille ilvesalueille. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Etelä-Savon aikuisilveskanta on ennen metsästyskauden alkua noin 210—225 yksilöä. Vuonna 2017 Etelä-Savon metsissä arvioitiin liikkuneen vajaat 45 ilvespentuetta. Edellisellä metsästyskautena … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle kolme poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen

Pohjanmaan alueelle on myönnetty kolme poikkeuslupaa. Poikkeusluvista kaksi on myönnetty Kalajoki, Himanka, Kannus ja Lohtaja -alueelle. Yksi poikkeuslupa on myönnetty Ähtäriin. Poikkeuslupia myönnettiin vain alueille, joilla on vakaa ilveskanta sekä merkittävä tarve yksittäisten eläinten metsästämiseen. Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen riistakeskus … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Riistakeskus myönsi poikkeusluvat ilveksen pyyntiin — Rautjärveltä, Parikkalasta, Ruokolahdelta ja Imatralta saa kaataa yhteensä kuusi ilvestä

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen poikkeusluvan kaikkiaan 19 ilveksen pyyntiin. Koilliselle kannanhoitoalueelle kannanhoidollisia lupia on myönnetty yhteensä kuusi. Niistä Rautjärven ja Parikkalan yhteisalueella voi käyttää kolme, ja Ruokolahti-Imatra -alueella toiset kolme. Ilveksen pyyntikausi alkaa joulukuun alussa, ja päättyy 28. helmikuuta. Luonnonvarakeskus arvioi, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,