Svårt att skydda sig mot afrikansk svinpest ASF | Svensk Jakt

Det belgiska utbrottet av afrikansk svinpest innebär att sjukdomen tagit ett rejält hopp och nu också nått västra Europa. Flera svenska myndigheter har höjd beredskap för ett eventuellt utbrott i Sverige.

Det kan hända i morgon eller om tjugo år, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Fyndet av afrikansk svinpest, AFS, i Belgien visar hur svårt det är att skydda sig mot sjukdomen.

Det visar också att den främsta orsaken till utbrott är människor som på olika sätt för smittan med sig till nya områden och länder som ligger långt från smittade områden.

Smittan transporteras

De döda vildsvinen i Belgien hittades nära en större motorväg, och det finns ingen annan förklaring till utbrottet än att det orsakats av människor.

Det kan vara exempelvis vara smittat kött, charkuterier eller blodrester i kläder och skor som sedan hamnar ut i naturen.

Det ska till en kedja av händelser för att vi ska få ett utbrott bland svenska djur, så sannolikheten för ett utbrott i Sverige är låg, även om det är för tidigt att säga hur eller om fallen i Belgien förändrar denna bedömning.

Samtidigt är det svårt att gardera sig mot den mänskliga faktorn, säger Karl Ståhl.

EU och belgiska myndigheter jobbar nu intensivt för att avgränsa och om möjligt stängsla in det område där de döda vildsvinen hittades.

Området klassas som ett infekterat område.

Lyckad åtgärd

Vid ett liknande utbrott i Tjeckien hösten 2017 inleddes ett antal åtgärder för att stoppa smittspridning.

Där har man inte haft några nya fall av sjukdomen sedan april i år, och alla vildsvin som fanns i området är enligt uppgift antingen döda av sjukdomen eller skjutna.

Det ser riktigt lovande ut och om inga bakslag sker så visar det att det kan gå att stoppa smittspridning, säger Karl Ståhl.

I Tjeckien stängslades ett 50 kvadratkilometer stort område.

I ett pågående svenskt projekt undersöker SVA, tillsammans med bland andra SLU och Uppsala universitet, hur vildsvin som försetts med sändare rör sig, hur de reagerar på jakt och hur man kan avgränsa och stängsla områden med smittade djur.

Den modell som testas ska ge förbättrad kunskap om hur ett utbrott av afrikansk svinpest skulle kunna stoppas i Sverige.

Lokalkännedom viktig

Jakt är en av flera metoder som kan användas, men jakt kan också leda till ökad smittspridning.

Störningar som jakt förändrar vildsvinens rörelsemönster, säger Karl Ståhl.

SVA har beredskap för ett utbrott i Sverige, och håller bland annat expertgrupp som består av veterinärer, vildsvinsbiologer och jägare som vid ett eventuellt utbrott kommer att bistå Jordbruksverket med expertkunskap.

Det är också viktigt att känna till djurens rörelsemönster i området, och där är vi helt beroende av lokal kunskap, säger Karl Ståhl.

Den europeiska jägarorganisationen FACE, där Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson är nyvald ordförande, och den internationella jägarorganisationen CIC påpekade under fredagen att jägarna har och måste ha en nyckelroll i försöken att stoppa afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin. Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen är spridd i Afrika.

Den har under senare år också etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i östra delarna av EU, i Baltikum och Polen. I Tjeckien och Rumänien påvisades sjukdomen 2017.

Den kan ha ett mycket snabbt förlopp då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till en långsammare form med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader. Djuren dör vanligen inom fem till tio dagar.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera.

Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktigt spridningssätt till nya områden.

Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts.

Lähde: Svårt att skydda sig mot afrikansk svinpest – Svensk Jakt

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.