Saaristomeri kärsi happivajeesta jo 1900-luvun alussa

Uuden tutkimuksen mukaan ihmisen aiheuttama ravinnekuormitus on suurin syy Saaristomeren happivajeeseen, joka on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana.

Suomalaisten ja saksalaisten merentutkijoiden tutkimus osoittaa, että Saaristomeren nykyinen happivaje on suurempaa kuin kertaakaan aiemmin viimeisten 1500 vuoden aikana.

Happivaje on maailmanlaajuisesti yleistyvä, erityisesti rannikoita koskeva ympäristöongelma, joka johtaa merenpohjan eliöstön yksipuolistumiseen ja jopa katoamiseen.

Välillisesti happivaje heikentää kalakantoja ja lisää sinileväkukintojen esiintymistodennäköisyyttä vaikuttaen negatiivisesti myös rannikkoalueiden virkistyskäyttöön.

Itämeren happivajeesta kärsivää osaa pidetään maailman suurimpana ”kuolleena merialueena”, jonka tila on seurausta ihmisten toiminnasta.

Ihmisen aiheuttamalla ravinnekuormituksella on ollut merkittävä vaikutus Itämeren tilaan 1900-luvulla, ja laajoilla alueilla kärsitään yhä näistä menneistä virheistä.

Itämeren ekologinen tila on jo paikoin parantunut, sillä ravinnekuormitusta on suojelutoimien ansiosta vähennetty.

Silti emme löytäneet tutkimuksessa toistaiseksi merkkejä Saaristomeren happivajeen vähenemisestä, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkija Sami Jokinen Turun yliopistosta.

Tutkijat totesivat, että ilmaston lämpeneminen on yksi syy happivajeeseen, joka jatkuu ravinnekuormituksen vähennyksistä huolimatta.

Selvittääkseen happivajeen taustalla olevia syitä tutkijat ottivat merenpohjasta metrien pituisia sedimenttinäytteitä, jotka kertovat Saaristomeren ympäristöolosuhteissa tapahtuneista muutoksista.

Kemiallisten ja rakenteellisten analyysien avulla tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa, miten alueen happiolot ovat vaihdelleet viimeisten 1500 vuoden aikana.

Tutkimuksen aineistosta selvisi, että nykyinen happivaje alkoi voimistua jo 1900-luvun alussa eli vuosikymmeniä ennen kuin Saaristomeren tilaa alettiin seurata säännöllisesti.

Tutkijoiden mukaan tämä on yllättävää, koska 1950-lukua on yleisesti pidetty ajanjaksona, jolloin hapettomuus alkoi Itämerellä laajeta ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen voimistumisen myötä.

Tutkimus on julkaistu Biogeosciences-julkaisusarjassa.

Lähde: Saaristomeri kärsii vakavasta happivajeesta, jonka laajenemista on vaikea pysäyttää | Turkulainen

Kategoria(t): Vesistöt Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.