Metsästyskausi alkaa – rajan läheisyydessä huomioitavia asioita Kainuussa ja Koillismaalla | Rajavartiolaitos

Luvat kuntoon ajoissa rajavyöhykkeelle mentäessä, metsästyskoiria ei valtakunnanrajan läheisyyteen ja patruunat pois autoista Venäjälle matkustettaessa.

Rajavyöhykelupa tulee hakea ennen metsästystä

Rajavartiolaitos muistuttaa metsästysseurueita ja muita liikkujia siitä, että luvat rajavyöhykkeellä liikkumiseen haetaan hyvissä ajoin ennen tarvetta ja ensisijaisesti sähköisesti.

Suomen itärajalla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi rajavyöhyke, joka on maalla enintään kolme kilometriä leveä. Rajavyöhykkeellä oleskelu ja toiminta vaatii aina luvan.

Rajavyöhykelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti kansalaisten asiointipalvelusta internetin kautta osoitteessa: http://www.suomi.fi hakusanalla rajavyöhykelupa. Rajavyöhykelupaa voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille.

Lupa voidaan antaa myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä.

Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan. Lisätietoja rajavyöhykemääräyksistä ja rajavyöhykeluvan hakemisesta löytyy verkkosivulta www.raja.fi.

Luvanvaraisuus koskee myös miehittämättömien, ns. drone -kuvauskoptereiden lennättämistä itärajaa myötäilevällä itäisellä lentorajoitusalueella EFR100.

Lentorajoitusalueen leveys on noin 3 km valtakunnan rajasta ja sen lakikorkeus on rajoittamaton.

Itäisellä lentorajoitusalueella lennättäminen on sallittua ainoastaan Puolustusvoimien myöntämällä luvalla tai erityisehdolla. Lennättäminen vaatii em.

Puolustusvoimien luvan lisäksi myös rajavyöhykeluvan, mikäli miehittämätöntä ilma-alusta aiotaan lennättää rajavyöhykkeellä.

Lisätietoja itäisestä lentorajoitusalueesta löytyy verkkosivulta www.trafi.fi.

Metsästyskoiria ei valtakunnanrajan läheisyyteen

Kainuun rajavartiosto muistuttaa vilkkaimman metsästyskauden alla siitä, että metsästys valtakunnan rajan läheisillä alueilla tulee suunnitella erityisen huolellisesti.

Metsästyskoirien käyttöön tulee kiinnittää korostetusti huomiota niin, että koirien rajavyöhykkeelle ja Venäjälle menon riski saadaan minimoitua. Kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää.

Rajavartiosto kehottaakin metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, koska riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä.

Koiran käyminen Venäjän puolella edellyttää jokaisessa yksittäistapauksessa yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin, jotka kiinnittivät asiaan vakavaa huomiota syksyllä 2017 suomalaisten metsästyskoirien runsaiden rajanylitysten vuoksi.

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet.

Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat suoraan löytöeläintarhaan.

Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi.

Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensitilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624.

Koiran omistajia kehotetaan lisäksi merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajan yhteystiedot.

Patruunat ja aseet pois autoista ennen rajanylitystä

Rajavartiosto muistuttaa lisäksi metsästyskauden käynnistyessä Venäjälle matkustavia siitä, että aseita ja aseiden patruunoita ei saa viedä Venäjälle ilman lupaa.

Yleensä nämä yksittäiset patruunat ovat jääneet auton peräkonttiin tai hansikaslokeroon huolimattomuuttaan.

Patruunoiden löytyminen aiheuttaa kuljettajalle Venäjän puolella asian tutkimisesta aiheutuvan huomattavan aikaviiveen rajanylitykseen ja vähintäänkin sakkorangaistuksen.

Lähde: Tiedotteet – Rajavartiolaitos

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.