Voiko metsätiellä ajamisen kieltää?

Metsätalouden näkökulmasta tiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: valtion ylläpitämiin teihin,yksityisteihin yleensä ja yhden tilan yksityisteihin.

Valtion ylläpitämilläteillä tietä saa käyttää kuka tahansa.

Yksityisteiden satunnainen käyttäminen moottoriajoneuvolla on yleensä sallittua, jos mitään kielto- tai rajoitusliikennemerkkiä ei ole. Toisaalta jokamiehen oikeudet ovat voimassa, eli esimerkiksi jalan ja polkupyörällä saa yleensä liikkua samoilla säännöillä kuin metsässäkin.

Yhden tilan yksityistiellä käyttöoikeudet ovat selkeitä.

Tie on pelkästään tilan omassa käytössä, eikä muilla ole ilman maanomistajan lupaa tielle mitään asiaa.

Osakkaat päättävät tienkäytöstä

Yksityistie voi olla hoitokunnan hallinnoima tai maanomistajien keskinäisellä sopimuksellaan rakentama ja ylläpitämä. Mikäli tiehen ei ole saatu avustuksia tai tukea, vain tien osakkailla on käyttöoikeus tiehen. Kelirikon vuoksi hoitokunta voi rajoittaa tien käyttöä liikennemerkillä tarvittavan ajan.

Kelirikkorajoitusta voidaan tarvittaessa tehostaa puomilla, mutta puomissa on hyvä olla hoitokunnan yhteystiedot.

Mikäli puomissa on lukko, puomissa pitää olla tieto mistä avaimen voi saada ja kelirikkorajoitus pitää poistaa heti kun kelirikko on päättynyt.

Käyttömaksu

Metsästysseuran jäsenet eivät ole tiekunnan osakkaita, vaikka maanomistajat ovat vuokranneet metsästysoikeuden metsästysseuralle.

Mutta metsästysseuran jäsenet voidaan tarvittaessa velvoittaa osallistumaan tien kunnossapidon kustannuksiin.

Lähde: Metsänomistajat 1/2014

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.