Metsästyskausi käynnistyy huomenna – noutava koira takaa, että saalis saadaan talteen

Metsästäjäliitto korostaa uuden metsästyskauden alkaessa erityisesti vastuullista, eettistä ja turvallista metsästystä.

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa huomenna torstaina ja avaa samalla useiden metsästäjien jahtikauden, vaikka pienpetopyytäjät ovatkin olleet liikkeellä jo elokuun alusta saakka.

Sepelkyyhkykanta voi hyvin, ja kyyhky on noussut Suomen runsaslukuisimmaksi riistasaaliiksi. Vuosittainen saalismäärä on yli 200 000 lintua.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että noutavan koiran käyttö on tärkeää linnustuksessa, jotta koko saalis saadaan talteen. Metsästäjän tulee aina myös huomioida muut luonnossa liikkujat ja suunnitella metsästys siten, että se on turvallista kaikille.

Vastuullinen metsästäjä metsästää vain runsaslukuisia lajeja

 Sorsastus ja karhujahti alkavat sunnuntaina 20.8. Karhukanta on runsastunut, ja karhunkaatolupia on myönnetty aiempia vuosia enemmän.

Monet riistavesilintulajit ovat puolestaan taantuvia.

Vastuullinen metsästäjä metsästää vain runsaslukuisia lajeja, kuten heinäsorsaa ja tavia. Sopivien elinympäristöjen väheneminen on osasyy lintukantojen taantumiseen.

Metsästäjät voivat kunnostaa elinympäristöjä rakentamalla kosteikkoja ja hoitamalla rantoja.

Metsästysverotuksella, kolmioiden laskennalla ja saalisilmoituksilla saadaan tietoa eläinlajien paikallisista kannoista ja elinympäristömuutosten vaikutuksista eläinkantoihin.

Saalisilmoitus on jatkossa tehtävä metsäkauriin lisäksi myös villisiasta, metsähanhesta ja hilleristä.

Metsähanhen metsästys on sallittu vain osassa Suomea. Suomessa liikkuu metsähanhen kahta alalajia, ja metsästäjiä pyydetään lähettämään saaliista Luonnonvarakeskukselle valokuva taiga- ja tundrametsähanhien runsaussuhteen selvittämiseksi.

Lähde: Metsästyskausi käynnistyy huomenna – noutava koira takaa, että saalis saadaan talteen – Lapin Kansa

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.