Akaan vahvaa peurakantaa halutaan harventaa

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen kaikilla hirvitalousalueilla hirvikanta oli kasvanut edelliseen vuoteen nähden.

Alueen pohjoisessa osassa sijaitsevalla hirvitalousalueella hirvikannan arvioitu tiheys oli selvästi tavoiteltua suurempi ja metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan pienentämistä.

Sekä eteläisellä PH2, joka sijaitsee Akaan pohjoispuolella suureksi osaksi moottoritieltä itään päin, ja lounaisella SA-PH-EH, johon myös Akaa kuuluu, hirvitalousalueella hirvikannan tiheyden arvioitiin olleen asetetun tavoitteen rajoissa.

Näilläkin alueilla metsästystä on kuitenkin kannan kasvun vuoksi tarpeen lisätä. Syksyn hirvenmetsästyksessä suositellaan kaadettavaksi kokonaissaaliista yli puolet vasoja ja aikuisista hirvistä yli puolet naaraita.

Valkohäntäpeurakanta painottuu voimakkaasti alueen lounaisiin osiin Akaan, Valkeakosken, Vesilahden ja Nokian kuntien alueille, joskin peurakanta on vahvistunut myös muilla alueilla.

Tavoitteena on valkohäntäpeurakannan pienentäminen etenkin vahvimmalla peura-alueella. Valkohäntäpeura on merkittävä riistaeläin, mutta aiheuttaa myös huomattavan määrän liikenneonnettomuuksia vuosittain.

Suurin osa valkohäntäpeuran aiheuttamista kolareista tapahtuu loka-joulukuussa, joten Suomen riistakeskus suosittelee, että peurojen metsästys aloitettaisiin täysimittaisesti heti kauden alussa syyskuun lopulla.

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle hirvenpyyntilupia 1774 kappaletta ja valkohäntäpeuranpyyntilupia 3431 kappaletta.

Hirvien pyyntilupamäärä kasvoi 23 prosentilla ja valkohäntäpeurojen noin 30 prosentilla viime kauteen nähden. Lupamäärän lisäyksellä pyritään hirvieläinkantojen säätelyyn tavoitetasolle.

Lähde: Akaan vahvaa peurakantaa halutaan harventaa – Akaan Seutu

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.