Maa- ja metsätalousministeriö esittää naakasta riistalintua: ”Enemmistö on asian takana”

Naakka tulisi siirtää rauhoitettujen lintujen joukosta metsästettäväksi lajiksi, maa- ja metsätalousvaliokunta esitti kesän alussa metsästyslaista antamassaan mietinnössä.

Valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) uskoo, että esitys tulee menemään läpi eduskunnassa.

Enemmistö on asian takana.

Kalmarin mukaan naakkaa on esitetty metsästettäväksi lajiksi, koska sen kanta on moninkertaistunut ja se aiheuttaa paljon haittaa muun muassa maataloudelle.

Näin sen metsästämiseen ei tarvitsisi hakea poikkeuslupaa ja haitallisten naakkojen poistaminen olisi helpompaa.

Asia menee seuraavaksi ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käsittelyyn.

Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajan Ari Niirasen mukaan mietinnöstä ei ole vielä keskusteltu ympäristöministeriössä. Savon Sanomat ei tavoittanut keskiviikkona ketään maa- ja metsätalousministeriöstä kommentoimaan asiaa.

Suomen ympäristökeskuksen vanhemman tutkijan Markku Mikkola-Roosin mukaan naakkakanta on kasvanut niin paljon sen jälkeen, kun se rauhoitettiin 1990-luvulla, että se kestäisi metsästyksen.

En kuitenkaan puoltaisi yleistä metsästyslupaa, koska metsästettyjä naakkoja ei käytetä ravinnoksi.

Mikkola-Roosin mukaan myös valkoposkihanhi, laulujoutsen ja merimetso ovat rauhoitettuja lintuja, joiden kannat ovat kasvaneet paljon ja jotka ovat aiheuttaneet suuriakin haittoja elinkeinoille tai ympäristön siisteydelle.

Valkoposkihanhi voisi olla riistalintu.

Samoin laulujoutsen, vaikka metsästäjät eivät halua metsästää sitä kansallislintustatuksen takia.

Merimetson kanta kestäisi myös metsästämisen, mutta karsastaisin sen siirtämistä riistalinnuiksi, koska senkään lihaa ei välttämättä käytettäisi ruuaksi.

Valkoposkihanhen, merimetson ja laulujoutsenen muuttaminen riistalinnuiksi olisi ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen Heikki Korpelaisen mukaan vaikeaa.

Koska kyseiset linnut on rauhoitettu EU:n lintudirektiivissä, Suomi ei voi yksin omalla päätöksellään tehdä niistä riistalintuja. Niirasen mukaan direktiiviin ei näillä näkymin ole tiedossa muutoksia.

Hänen mukaansa rauhoitettujen lintujen tekemät vahingot ovat lisääntyneet, mutta niihin pyritään vastaamaan kehittämällä korvausmenettelyjä ja haittojen ennaltaehkäisyä.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö esittää naakasta riistalintua: ”Enemmistö on asian takana” – Savon Sanomat

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.