Uhanalaisuusluokitus – Redlist Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto

IUCN:n uhanalaisuusluokitus

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokitus jakaa eliöt kasvavan häviämisriskin mukaan johonkin seuraavista luokista.

Elinvoimainen (LC, Least Concern) on hyvin tunnettu laji, jonka kanta on runsas tai vakaa.

IUCN LC Elinvoimainen

 

 


Silmälläpidettävä (NT, Near Threatened)
laji miltei täyttää jonkin korkeampien uhanalaisuusluokkien kriteerin tai todennäköisesti täyttää sellaisen lähitulevaisuudessa. Aikaisemmin ryhmään laskettiin myös huonosti tunnetut lajit, joiden elinympäristöt ovat taantuneet tai uhanalaisia.

IUCN NT Simälläpidettävä

 

 Vaarantuneeseen (VU, Vulnerable)
lajiin kohdistuu suuri uhka hävitä luonnosta keskipitkällä aikavälillä. Ensimmäinen varsinaisesti uhanalaisena pidettävä luokka.

IUCN VU Vaarantunut

 

 


Erittäin uhanalaiseen (EN, Endangered)
lajiin kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä luonnosta lähitulevaisuudessa. Varsinaisesti uhanalaisena pidettävä luokka.

IUCN EN Erittäin

 

 


Äärimmäisen uhanalaiseen (CR, Critically Endangered)
lajiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta. Varsinaisesti uhanalaisena pidettävä luokka.

IUCN CR Äärimmäisen

 

 


Luonnosta hävinneen (EW, Extinct in the Wild)
lajin tiedetään säilyneen ainoastaan viljeltynä, eläintarhassa – vankeudessa tai luontoon palautettuna selvästi alkuperäisen levinneisyysalueensa ulkopuolella.

Hävinneen (EX, Extinct) lajin epäilyksettä viimeinen yksilö on kuollut.

Puutteellisesti tunnettu (DD, Data Deficient) on laji, jonka esiintymisestä, elinalueesta tai populaation tilasta ei ole riittävästi tietoa arvioinnin tekemiseksi.

Arvioimatta jätettyjä (NE, Not Evaluated) lajeja ovat tavallisimmin ihmisen mukana maahan kulkeutuneet, ainoastaan ihmisen tekemissä rakennuksissa elävät lajit sekä lajit jotka ovat levinneet tutkittavan alueen luontoon vasta vähän aikaa sitten.

Lisäksi alueellista arviointia varten on olemassa kaksi lisäluokkaa.

Alueellisesti hävinnyttä (RE, Regionally Extinct) lajia on aikaisemmin esiintynyt tutkitulla alueella, mutta sitä ei ole tavattu enää huomattavan pitkään aikaan tai lajin viimeinen tunnettu elinpaikka on tuhoutunut.

Arviointiin soveltumaton (NA, Not Applicable) laji on yleensä laji jota tavataan alueella vain satunnaisesti. Kokonaisia lajiryhmiä voidaan joutua jättämään arvioimatta myös arviointiin vaadittavien asiantuntijoiden puutteen vuoksi.

Varsinaisesti uhanalaisina pidetään luokkiin VU, EN ja CR kuuluvia lajeja.

Uhanalaisuusluokitus – Wikipedia.

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.