Ahtaat kulkuväylät | Venekoulu

Saaristossamme väylät ovat kapeita ja vedet matalia.

Suuremmat alukset voivat turvallisesti liikkuva vain väyliä pitkin.

Tästä syystä alueella on noudatettava ahtaita kulkuväyliä koskevia liikennesääntöjä. Nämä säännöt poikkeavat yleisisät väistämissäännöistä.

Huviveneiden on väistettävä kauppa-aluksia.

Veneilijöiden keskustelupalstoilla väitellään toistuvasti tästä säännöstä. Väistämissäännöt määrittelevässä valtiosopimuksessa ei mainita kauppa-aluksia tai puhuta ammattimaisesta liikenteestä.

Niitä kuitenkin on väistettävä, koska säännöissä on selkeä ohje: “Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä.”

Huvialukset ovat yleensä alle 20 m pituisia tai purjealuksia.

Kauppa-alukset sitävastoin ovat yleensä yli 20 metrin pituisia, eikä niiden syväys mahdollista turvallista liikkumista väylien ulkopuolella. Tästä syystä huviveneiden pitää väistää niitä.

Huviveneille tarkoitetut veneilyväylät ovat usein myös huomattavasti kauppamerenkulun väyliä kapeampia ja mutkaisempia.

Myös niillä väylää pitkin liikkuvan aluksen, vaikka se olisikin alle 20 m pituinen, on saatava liikkua esteettä.

Väylää ylitettäessä väylää pitkin liikkuvia aluksia pitäisi väistää. Ahtaalle kulkuväylälle ei myöskään saa ankkuroitua.

Väylää pitkin ajettaessa pitäisi myöskin ilmoittaa omat aikomukset muille väylää käyttäville aluksille. Suunnan muutoksesta tai ohitusaikeista pitäisi ilmoittaa äänimerkillä.

Lähde: Ahtaat kulkuväylät | Venekoulu

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.