Lakiasiaa: Riistan myynti ja jatkojalostus – Tarhattu / Luonnonvarainen riista

Riistaeläimet jaetaan kolmeen ryhmään:

1. Tarhattu riista (esim. tarhatut sorsat, fasaani, strutsi)
2. Luonnonvarainen pienriista (esim. jänis, sorsalinnut)
3. Luonnonvarainen suurriista (esim. peura, poro, hirvi)

Tarhattu riista

Tarhattu riista teurastetaan joko kasvatuspaikalla tai erillisessä teurastamossa. Teurastukseen on oltava toimivaltaisen viranomaisen lupa.

Ennen teurastusta tapahtuva, Ante mortem-tarkastus on pakollinen.
Teurastuspäivästä on tehtävä ilmoitus etukäteen toimivalle viranomaiselle.

Jos tainnutus ja verenlasku tapahtuu kasvatuspaikalla ja lopullinen teurastus varsinaisella teurastamolla, on eläimet jäähdytettävä, mikäli kuljetus kestää yli kaksi tuntia.

Eläimen mukaan on oltava eläimet kasvattaneen elintarviketoimijan ilmoitus tunnistetiedoista, lääkkeistä tai muista annetuista hoidoista.

Luonnonvarainen riista

Riistan kaadon jälkeen riista tulee tutkia välittömästi.
Tutkimuksen voi tehdä henkilö, jolla on riittävät tiedot riistan patologiasta, lihan tuotannosta ja käsittelystä metsästyksen jälkeen.

Henkilö voi olla metsästysseurueessa (riistanhoitaja, riistamestari jne.) tai on metsästyspaikan välittömässä läheisyydessä ja käytettävissä tarkastukseen.

Metsästysjärjestöjen on pyrittävä järjestämään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää koulutusta, jotta metsästäjät saisivat riittävän tiedon em. asioista.

Luonnonvarainen suurriista

Tappamisen jälkeen veri, mahat ja suolet poistetaan mahdollisimman nopeasti.
Koulutettu henkilö tarkastaa ruhon ja sisäelimet (myös suoliston) siltä varalta, että liha on terveydelle vaarallinen jonkin ominaisuuden perusteella.

Ensitarkastuksen jälkeen markkinoille tarkoitettu ruho toimitetaan eläinlääkärin tarkastukseen.

Elimet ja sorkkaeläimen pää tulee olla mukana viranomaistarkastuksessa.

Tarkastetun lihan leikkaaminen

Lihan käsittelyn tulee järjestää siten, että saastuminen estetään. Leikattavaksi tarkoitettu liha tuodaan työtiloihin sitä mukaa kun sitä käsitellään.

Käsittelyn aikana lihan lämpötila pidetään enintään + 4 ºC:ssa ja käsittelytilojen lämpötila korkeintaan +12 ºC:ssa tai käytetään vaihtoehtoista järjestelmää, jolla on vastaava vaikutus.

Jos ruho leikataan lämpimämpänä kuin + 4 ºC:sena, niin pakkaamisen jälkeen liha on jäähdytettävä välittömästi + 4 ºC:een.

Jos samassa tilassa leikataan eri eläinlajeja, niin ristikontaminaatio on estettävä erottamalla toiminnot ajallisesti toisistaan ja puhdistamalla tila huolellisesti eri eläinlajien välillä.

Lakiasiaa: Riistan myynti ja jatkojalostus.

RIISTATALOUS ELINKEINONA

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.