Helteet tulevat kolmiolaskennan aikaan

Kolmiolaskentaa on aikaistettu heinäkuun lopulle ja siitä onkin tullut meteorologien ennusteita varmempi merkki helteistä. Kolmiolaskentaviikko on aina helleviikko.

Suomalaisen riistantutkimuksen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan riistahallinnon lippulaiva on riistakolmiolaskenta. Se on pyörinyt kolme vuosikymmentä.

Viime vuosin metsästysrajoitusten linjaa on lievennetty. Rauhoituksia ja rajoituksia on säädetty vain äärimmäisen lintukadon alueille.

Tämä perustuu siihen tutkimustietoon, että metsästyspaineen vaikutus lintukantojen tulevaan kehitykseen on todettu vähäiseksi.

Tärkein lintukantojen vaihtelua aiheuttava tekijä ovat sääolot ja erityisesti pesintä- ja poikakauden sää.

Metsästysrajoituksilla on voitu vain harvoissa tapauksissa olleen todellista vaikutusta seuraavan kauden lintukantaan.

Rajoitukset kun eivät säätele säätä.

Kanalintujen metsästyspaine säätyy automaattisesti. Jos metsästäjä ei käyttäytyisikään aina opportunistisen pedon lailla, harvasta ja poikasköyhästä lintupopulaatiosta ei saalista saa.

Kun lintukannassa on runsaasti poikasia, myös pyynti onnistuu.

Sen vuoksi olisi tärkeää lintukatoalueilla ja muutenkin välttää aikuisten lisääntymisikäisten lintujen pyyntiä mm. soidinpaikoilla.

Myös kolmiolaskentatulosten nopea julkaiseminen vaikuttaa vapaaehtoistietä metsästyspaineeseen. ”Liikkuva” metsästäjäkunta välttää luonnollisesti menoa lintukatoalueille.

Vaikka kolmiolaskentatulosten hallinnollinen käyttö on muuttumassa, tulosten ja järjestelmän merkitys metsästyksen ja riistatalouden imagolle on korvaamaton.

Se kertoo sekä kotimaassa että kansainvälisesti, että metsästäjäkunta suhtautuu vastuullisesti kallisarvoisen luonnonvaran käyttöön.

Siksi toivon, että kolmiolaskennan perustajapioneerit saavat siirrettyä laskentaperinteen nuoremmille.

Lähde: Helteet tulevat kolmiolaskennan aikaan – Eräneuvos – Oravan blogi

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.