Valtakunnallinen riistaneuvosto | Suomen riistakeskus

Valtakunnallinen riistaneuvosto on strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu sen valmisteluun.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita valtakunnan tasolla.

Valtakunnallinen riistaneuvosto lisää osaltaan riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä valtakunnan tasolla sekä pyrkii toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista.

Lisäksi valtakunnallinen riistaneuvosto osallistuu riistakantojen hoitoa ohjaavien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmisteluun. Sillä ei ole Suomen riistakeskuksen julkisiin hallintotehtäviin tai henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä.

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on edustaja kultakin Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelta.

Näiden lisäksi valtakunnalliseen riistaneuvostoon kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä julkisesta tahosta, Luonnonvarakeskuksesta, maa- ja metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä, metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä.

Valtakunnallisen riistaneuvoston nimittää maa- ja metsätalousministeriö aluekokousten ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta, ja sen toimikausi on kolme vuotta.

Lähde: Valtakunnallinen riistaneuvosto | Suomen riistakeskus

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.