Tutkimus: peitteinen metsä edistää kanalintukantoja

Mitä tiheämpi aluskasvillisuus ja latvusto, sitä enemmän kanalintupoikueita.

Tähän tulokseen on tullut tutkimus, jonka ovat tehneet yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto ja Suomen riistakeskus. Tulokset myös tukevat riistametsänhoidon nykyisiä suosituksia.

Kanalintukannat taantuivat voimakkaasti Suomessa 1970-luvulta vuosituhannen vaihteeseen. 2000-luvulla kannat ovat olleet vakaammat. Yhtenä taantumisen syynä on pidetty metsätaloutta, joka on muokannut metsäelinympäristöjä kanalinnuille epäsuotuisiksi.

Tutkimustietoa asiasta on runsaasti, mutta viime vuosina tapahtunut kehitys riistakolmiotiedon tallennuksessa mahdollistaa asian tutkimisen ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Tutkimuksessa yhdistettiin 157 kanalintupoikueen sijaintitieto laserkeilausaineistoon. Tulosten mukaan kanalintupoikueet viihtyivät alueilla, joissa oli merkittävästi enemmän kasvillisuutta maanpinnan ja viiden metrin välillä, sekä jossa latvusto oli tiheämpi.

Tulokset antavat viitteitä siihen, että metsän totaalinen ennakkoraivaaminen sekä siihen yhdistetty voimakas harventaminen poistavat metsästä rakenteelliset piirteet, jotka ovat kanalintupoikueille kaikkein tärkeimpiä.

Laserkeilauksella saatu aiempaa tarkempi kuvaus metsän rakenteesta ja tilastollisesti pätevä tutkimusasetelma osoittavat selvästi, että kanalintupoikueet ovat merkittävissä määrin riippuvaisia metsän rakenteesta.

Niille suosiollisen rakenteen hävittäminen hävittää taatusti myös itse poikueet, sanoo tutkimukseen osallistunut Itä-Suomen yliopistossa aikaisemmin työskennellyt Markus Melin, joka toimii nykyään tutkijana Bournemouthin yliopistossa.

Lähde: Tutkimus: peitteinen metsä edistää kanalintukantoja | Uutisvuoksi

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.