”Oro över ökande antal skyddsjakter på björn” | Svensk Jakt

Vi känner en stark oro över att antalet skyddsjakter kommer att öka väsentligt, vilket innebär stora bekymmer för rennäringen, om inte tilldelningen via licensjakt ökas markant.

Det skriver Peter Eriksson och Gun Fahlander, som representerar Jägareförbundet Mitt Norrland och jägarintresset i viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Jämtland har nu fattat beslut om licensjakt på björn för 2017. Totalt antal för länet blev 70 björnar fördelat på fyra områden med fokus på de mest björntäta områdena i länet, Härjedalen och Strömsund.

Man har räknat in de 22 beslutade skyddsjakterna, vilket innebär att totalt blir avskjutningen 92 björnar i Jämtland.

Resultatet av björnspillningsinventeringen som gjordes 2015 visade på att björnstammens storlek är i stort sett densamma som år 2006, runt 900 björnar i Jämtland.

Eftersom förvaltningsmålet är fastställt till 650 björnar kan det bara konstateras att förvaltningen av björnstammen har misslyckats eftersom antalet ligger kvar på samma nivå som tio år tidigare.

Väsentligt ökad avskjutning

Vid Viltförvaltningsdelegationens senaste sammanträde uttrycktes det mycket tydligt att utifrån detta bör avskjutningen ökas väsentligt jämfört med de senaste årens tilldelningar.

En tresiffrig licenstilldelning för 2017 var budskapet från de allra flesta ledamöterna till länsstyrelsen inför beslutet.

Från jägarintresset hade vi förväntat oss en högre licenstilldelning för 2017 än den som nu beslutats utifrån att det konstaterats att björnstammen inte förändrats från 2006 till 2015, även om björnobsen de senaste åren visar en nedåtgående trend.

Stora bekymmer för rennäringen

Vi känner en stark oro över att antalet skyddsjakter kommer att öka väsentligt, vilket innebär stora bekymmer för rennäringen, om inte tilldelningen via licensjakt ökas markant.

Vi känner också en oro när vi ser vad som händer i Norrbotten där ett mycket stort antal björnar har fällts via skyddsjakt, cirka 45 stycken. I Norrbotten blev det ingen licenstilldelning för 2017. Så vill vi inte ha det.

Besluten om skyddsjakt är nödvändiga, men vi anser att om jakten på björn ökar via licensjakt kan det även komma att innebära att skyddsjakterna minskar eller i vart fall inte ökar.

Dessutom är det av etiska skäl bättre att jakt sker via licensjakt och att färre jagas via skyddsjakt.

Peter Eriksson
Gun Fahlander
Viltförvaltningsdelegationen Jägarintresset
Jägareförbundet Mitt Norrland

Lähde: ”Oro över ökande antal skyddsjakter på björn” – Svensk Jakt

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.